ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แท็กซี่"

ย้ายไปกรุงเทพมหานคร
(ย้ายไปกรุงเทพมหานคร)
 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงนั้น ป้ายทะเบียนของรถประเภทแท็กซี่จะมีราคาแพง (หลักแสนบาท) จึงทำให้ผู้ให้บริการใช้รถยนต์แท็กซี่นานหลายสิบปีจนมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเพื่อให้คุ้มทุนค่าป้ายทะเบียน อีกทั้งกฎหมายมิได้บังคับให้รถแท็กซี่มีการติดมิเตอร์ การจ่ายค่าโดยสารจึงเป็นไปตามการต่อรองระหว่างผู้โดยสารและผู้ให้บริการ เมื่อยุคสมัยผ่านไป ในช่วงเวลาหนึ่ง แท็กซี่กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาจราจร จากการจอดต่อรองราคาดังกล่าว ดังนั้นใน [[พ.ศ. 2535]] (ค.ศ. 1992) จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยมีการออกกฎหมายให้รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป ต้องติดมิเตอร์ อีกทั้งกรมการขนส่งทางบกยังได้เปลี่ยนระบบป้ายทะเบียนแท็กซี่ ให้จดทะเบียนได้ในราคาถูกลงจากเดิม (หลักพันบาท) แต่จำกัดอายุของรถแท็กซี่ไว้มิให้เกิน 12 ปี หากเกินจากนี้จะต้องปลดประจำการไม่สามารถเป็นรถแท็กซี่ได้อีก และยังได้สั่งให้เปลี่ยนสีรถแท็กซี่บุคคล จากสี "ดำ-เหลือง" ในระบบป้ายแบบเก่า เป็นสี "เขียว-เหลือง" ในระบบป้ายแบบจำกัดอายุ
 
=== อัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 - 2539 ===
 
ค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพฯ ยุคแรก จะถูกกำหนดโดยประกาศกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2535 ลงนามโดยนายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร โดยจะเป็นดังนี้ <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/060/5105.PDF ราชกิจจานุเบกษา:ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) โดยมาตรค่าโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร]</ref>
 
{|class=wikitable
| กิโลเมตรที่ || ค่าโดยสาร
|-
| 0-2 || 35 บาท
|-
| 2-3 || 5.00 บาท/กิโลเมตร
|-
| 3-5 || 4.50 บาท/กิโลเมตร
|-
| 5-7 || 4.00 บาท/กิโลเมตร
|-
| 7 ขึ้นไป || 3.50 บาท/กิโลเมตร
|-
|}
ในกรณีที่รถจอดหรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง มิเตอร์เวลาจะเดิน อัตราค่าโดยสาร 1.00 บาท/นาที
 
=== อัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539 - 2551 ===
 
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ได้มีการอนุมัติปรับค่าโดยสารแท็กซี่ขึ้นครั้งที่ 1 ซึ่งใช้อัตรานี้มาจนถึง พ.ศ. 2551 โดยอัตราค่าโดยสารเป็นดังนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/095/28.PDF ราชกิจจานุเบกษา:ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและพื้นที่ที่ต้องใช้มาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร]</ref>
 
{|class=wikitable
| กิโลเมตรที่ || ค่าโดยสาร
|-
| 0-2 || 35 บาท
|-
| 2-12 || 4.50 บาท/กิโลเมตร
|-
| 12-20 || 5.00 บาท/กิโลเมตร
|-
| 20 ขึ้นไป || 5.50 บาท/กิโลเมตร
|-
|}
ในกรณีที่รถจอดหรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง มิเตอร์เวลาจะเดิน อัตราค่าโดยสาร 1.25 บาท/นาที
 
=== อัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 - 2557 ===
 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม [[พ.ศ. 2551]] ได้มีการปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งใช้อัตราค่าโดยสารนี้จนถึงปี [[พ.ศ. 2557]] โดยอัตราค่าโดยสารใหม่คือ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/110/83.PDF ราชกิจจานุเบกษา:ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดอัตราคาจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถยนตรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร]</ref>
 
{|class=wikitable
| กิโลเมตรที่ || ค่าโดยสาร
|-
| 0-1 || 35 บาท
|-
| 1-12 || 5 บาท/กิโลเมตร
|-
| 12-20 || 5.50 บาท/กิโลเมตร
|-
| 20-40 || 6 บาท/กิโลเมตร
|-
| 40-60 || 6.50 บาท/กิโลเมตร
|-
| 60-80 || 7.50 บาท/กิโลเมตร
|-
| 80 ขึ้นไป || 8.50 บาท/กิโลเมตร
|-
|}
 
ในกรณีที่รถจอดหรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง มิเตอร์เวลาจะเดิน อัตราค่าโดยสาร 1.50 บาท/นาที มิเตอร์จะขยับทีละ 2 บาท
 
ปัจจุบัน กระทรวงคมนาคม ในรัฐบาล[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] กำลังอยู่ในกระบวนการปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์เป็นครั้งที่ 3 โดยคาดว่าจะออกประกาศกระทรวงคมนาคมและบังคับใช้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
 
โดยการคิดค่าโดยสารนั้น จะคิดแยกเป็นส่วนๆ (ส่วนของระยะทาง และส่วนของเวลา) ส่วนของระยะทาง มิเตอร์คำนวณค่าโดยสารได้เท่าไร จะปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มคี่ที่อยู่ถัดขึ้นไป (เช่น คำนวณได้ 47.75 บาท ก็จะปัดขึ้นเป็น 49 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเต็มคี่ที่อยู่ถัดไป) ส่วนของมิเตอร์เวลา มิเตอร์เวลาคำนวณค่าโดยสารได้เท่าไร จะปัดลงเป็นจำนวนเต็มคู่ที่อยู่ลงมา (เช่น มิเตอร์เวลาเดินไปได้ 3.75 บาท ก็จะปัดทิ้งเป็น 2 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเต็มคู่ที่อยู่ถัดลงมา)
 
นอกจากนี้ปัจจุบัน ยังได้ลดอายุการวิ่งบนท้องถนน 9 ปี จากรถรุ่นก่อนๆ สามารถวิ่งได้ 12 ปี แต่ยกเว้นแท็กซี่สีเหลือง-ดำ ซึ่งเป็นแท็กซี่รุ่นเก่าประมาณ ซึ่งสามารถวิ่งเป็นแท็กซี่บนท้องถนนได้ต่อไปเรื่อย ๆ เนื่องจากไม่มีการจำกัดอายุการใช้งานเป็นแท็กซี่แต่อย่างใด
 
==แท็กซี่ในประเทศต่างๆ==