ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แท็กซี่"

เพิ่มขึ้น 211 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในกรณีที่รถจอดหรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง มิเตอร์เวลาจะเดิน อัตราค่าโดยสาร 1.00 บาท/นาที
 
ต่อมาใน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ได้มีการอนุมัติปรับค่าโดยสารแท็กซี่ขึ้นครั้งที่ 1 ซึ่งใช้อัตรานี้มาจนถึง พ.ศ. 2551 โดยอัตราค่าโดยสารเป็นดังนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/095/28.PDF ราชกิจจานุเบกษา:ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและพื้นที่ที่ต้องใช้มาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร]</ref>
 
{|class=wikitable
| ช่วงกิโลเมตร || ค่าโดยสาร
ในกรณีที่รถจอดหรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง มิเตอร์เวลาจะเดิน อัตราค่าโดยสาร 1.25 บาท/นาที
 
แต่ต่อมาในช่วงเดือนกรกฎาคม [[พ.ศ. 2551]] ได้มีการปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งใช้อัตราค่าโดยสารนี้จนถึงปี [[พ.ศ. 2557]] โดยอัตราค่าโดยสารใหม่คือ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/110/83.PDF ราชกิจจานุเบกษา:ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดอัตราคาจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถยนตรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร]</ref>
 
{|class=wikitable
| กิโลเมตรที่ || ค่าโดยสาร
2,520

การแก้ไข