ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พฤติกรรมศาสตร์"

{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
'''พฤติกรรมศาสตร์''' ({{lang-en|Behavioural sciences (หรือ Behavioral science}}) หมายถึงคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง[[สิ่งมีชีวิต]]ในโลก[[ธรรมชาติ]] พฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและการสืบค้นหาพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ผ่านการควบคุมและการสังเกตการณ์เชิงทดลองแบบธรรมชาติและการวางกฎเกณฑ์อันเข้มงวด
 
อย่างไรก็ดี เมื่อเร็วๆ นี้ [[ภาควิชา]]ในสาขา[[จิตวิทยา]]หลายแห่งได้ยอมรับคำศัพท์เฉพาะนี้เพื่อใช้ในการกล่าวถึงกลุ่มบุคคลที่ทำการศึกษาคำถามเชิงพฤติกรรมอย่างเป็น[[วิทยาศาสตร์]]ที่แตกต่างอย่างเด่นชัดไปจากการศึกษาเรื่องทั่วไปทาง[[จิตวิทยา]]
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[พฤติกรรม]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Behavior]
** [[พฤติกรรมมนุษย์]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Human_behavior]
* [[รายชื่อสาขาวิชา]]
* [[วิทยาศาสตร์]]
** [[:en:Fields of science|สาขาต่างๆต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์]] [http://{{en.wikipedia.org/wiki/Fields_of_science]}}
*** [[วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ]]
*** [[สังคมศาสตร์]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Social_science]
*** '''พฤติกรรมศาสตร์'''
* [[:en:History of science|ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์]] {{en}}
*** [[สังคมศาสตร์]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Social_science]
** [[:en:History of technology|ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี]] [http://{{en.wikipedia.org/wiki/History_of_science]}}
** [[ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี]] [http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_technology]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
== External links ==
* http://www.cpa.ca/ac-main.html (Canadian journal of behavioural sciences)
* https://www.casbs.org/ (Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences - [[Stanford University]])
[[หมวดหมู่:สังคมศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:การสาธารณสุข]]
{{โครง}}
15,884

การแก้ไข