ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ในด้านการต่างประเทศ มีการส่งราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับ[[จีน]]ถึงสี่ครั้ง ทำให้การค้าขายระหว่าง[[ไทย]]กับ[[จีน]] ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ในปี [[พ.ศ. 2244|พ.ศ. 2244]] เกิดความวุ่นวายใน[[เขมร]] อันเนื่องจากการแย่งราชสมบัติกัน [[เจ้าเมืองละแวก]] ขอเข้ามาอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ส่วน[[พระแก้วฟ้า]]ผู้เป็นอนุชาฝักใฝ่อยู่กับฝ่าย[[ญวน]] ซึ่งพยายามแผ่อำนาจเข้าไปใน[[เขมร]] พระองค์ได้ส่งกองทัพ[[กรุงศรีอยุธยา]]เข้าไปถึง[[เมืองอุดงมีชัย]] ราชธานีของ[[เขมร]] และได้เกลี้ยกล่อมให้[[พระแก้วฟ้า]]กลับมาอ่อนน้อมต่อ[[ไทย]] [[เขมร]]จึงมีฐานะเป็น[[ประเทศราช]]ของ[[ไทย]]เช่นแต่ก่อน
== พระโอรส-ธิดา ==
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระมีโอรสธิดารวมกัน 8 พระองค์ เป็นพระโอรส 5 พระองค์ เป็นพระธิดา 3 พระองค์
 
===เจ้าฟ้าทองสุก กรมหลวงราชานุรักษ์===
มีพระโอรสธิดา 5 พระองค์ คือ
* เจ้าฟ้าหญิงเทพ
* เจ้าฟ้าหญิงประทุม
* [[เจ้าฟ้าพระนเรนทร กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์]]
* เจ้าฟ้าชายอภัย
* เจ้าฟ้าชายปรเมศร์
 
=== พระสนม ===
มีพระโอรสธิดา 3 พระองค์ คือ
* พระองค์เจ้าหญิงสมบุญคง
* พระองค์เจ้าชายปริก
* พระองค์เจ้าชายเสฏฐา
== เกร็ดที่น่าสนใจ ==
* ทรงเป็นกษัตริย์ที่โปรดเสวย[[ปลาตะเพียน]]มาก โดยออกพระราชกำหนดห้ามราษฎรจับหรือรับประทานปลาตะเพียน หากผู้ใดฝ่าฝืน มีบทลงโทษ คือ ปรับเป็นเงิน 5 ตำลึง หรือ 20 บาท
ผู้ใช้นิรนาม