ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาลัย หุวะนันทน์"

(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ | name = มาลัย หุวะนันทน์ | image = | imagesize = 200px | o...)
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้ร่วมก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/005/100.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]</ref> ในปี พ.ศ. 2510 จนถึงปี พ.ศ. 2514
 
ในปี พ.ศ. 2511 ได้ร่วมก่อตั้ง[[พรรคสหประชาไทย]] ซึ่งมีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าพรรค และจากนั้นในปี พ.ศ. 2515 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ใน[[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 32|รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (ครม.32)]]
 
สมรสกับ ศาสตราจารย์คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ อดีตประธานสตรีแห่งชาติ
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม