ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมโครงสร้าง"

อุปกรณ์ทางการแพทย์ (ที่เรียกกันว่า Armamentarium) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการวินิจฉัย, การตรวจสอบหรือการรักษาสภาวะทางการแพทย์. มีหลายประเภทขั้นพื้นฐานคือ: อุปกรณ์การวินิจฉัยรวมถึงเครื่องถ่ายภาพทางการแพทย์, ที่ใช้เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค; อุปกรณ์รวมถึงปั๊มฉีดเข้าหลอดเลือด, เลเซอร์ทางการแพทย์และการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดด้วย LASIK; การตรวจสอบทางการแพทย์ยอมให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในการวัดสภาวะทางการแพทย์ของผู้ป่วย. จอภาพอาจวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยและพารามิเตอร์อื่นๆ รวมถึงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, คลื่นไฟฟ้าสมอง, ความดันโลหิตและก๊าซที่ละลายในเลือด; อุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์ยังอาจใช้ในบ้านเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง, เช่น สำหรับการควบคุมโรคเบาหวาน. ช่างเทคนิคอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (BMET) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบการจัดส่งการดูแลสุขภาพ. ถูกจ้างเบื้องต้นโดยโรงพยาบาล, BMETs เป็นคนที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์.
 
==องค์ประกอบโครงสร้าง==
==Structural elements==
บทความหลัก: Space frame
 
[[Image:Bending.svg|thumb|right|การกำหนดที่ชัดเจนของความสมดุลย์ของแรง ({{lang-en|[[:en:statically determinate]]}}) จะทำเพียงแค่รองรับคาน, ทำให้เกิดการโก่งงอภายใต้โหลดที่กระจายอย่างสม่ำเสมอ]]
โครงสร้างใดๆจะถูกทำขึ้นหลักๆจากเพียงจำนวนเล็กน้อยของชนิดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ได้แก่:
 
* เสา ({{lang-en|column}})
* คาน ({{lang-en|beam}})
* แผ่น ({{lang-en|plate}})
* โครงสร้างรูปโค้ง ({{lang-en|arch}})
* เปลือกนอก ({{lang-en|shell}})
* Catenaries
 
องค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้สามารถจำแนกตามรูปแบบ (ตรง, แผ่น, โค้ง) และมิติ (มิติเดียว/สองมิติ) ดังนี้:
 
{| class="wikitable" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="border-collapse: collapse;"
!style="background: #eeeeee;" |
!style="background: #eeeeee;" colspan="2" align="center" |มิติเดียว
!style="background: #eeeeee;" colspan="2" align="center" |สองมิติ
|-
!style="background: #eeeeee;" |
!style="background: #eeeeee;" |ตรง
!style="background: #eeeeee;" |โค้ง
!style="background: #eeeeee;" |แผ่น
!style="background: #eeeeee;" |โค้ง
|-
| แรงโค้งงอ ({{lang-en|bending}}) เป็นหลัก
| align="center" |คาน || align="center" | โครงสร้างรูปโค้งต่อเนื่อง
| align="center" |แผ่น, แผ่นพื้นคอนกรีต || align="center"| [[planar lamina|lamina]], โดม
|-
|แรงตึง ({{lang-en|tensile stress}}) เป็นหลัก
| align="center"| เชือก, เหล็กประกับ ({{lang-en|tie}}) || align="center"|[[Catenary]]
|colspan="2" align="center" | เปลือกนอก
|-
|แรงกดทับ ({{lang-en|compression}}) เป็นหลัก
|colspan="2" align="center" | ตอม่อหรือเสาสะพาน, เสา
|colspan="2" align="center" | กำแพงรับน้ำหนัก
|}
 
=== เสา ===
บทความหลัก: เสา
[[File:National Capitol Columns - Washington, D.C..jpg|thumb|National Capitol Columns ที่ United States National Arboretum ใน Washington, D.C.]]
 
เสาเป็นองค์ประกอบที่แบกรับแรงตามแนวแกนเท่านั้น - นั้นคือแรงกดทับ ([[lang-en|compression}}) - หรือทั้งแรงตามแนวแกนและแรงโค้งงอ ({{lang-en|bending}}) (ซึ่งทางเทคนิคเรียกว่าคาน-เสา ({{lang-en|beam-column}}) แต่ในทางปฏิบัติเรียกแค่เสา). การออกแบบของเสาจะต้องตรวจสอบความสามารถในแนวแกนขององค์ประกอบ, และความสามารถในการโค้งงอ.
 
ความสามารถในการโค้งงอคือความสามารถขององค์ประกอบในการทนต่อความโน้มเอียงในการหักงอ. ความสามารถของมันขึ้นอยู่กับรูปทรงเรขาคณิต, วัสดุ, และความยาวที่มีผลของเสา, ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะที่เหนี่ยวรั้งที่ด้านบนและด้านล่างของเสา. ความยาวที่มีผลจะเท่ากับ <math>K*l</math> โดยที่ <math>l</math> คือความยาวที่แท้จริงของเสา.
 
ความสามารถของเสาในการแบกโหลดในแนวแกนขึ้นอยู่กับระดับของแรงโค้งงอที่มันจะต้องรองรับ, และในทางกลับกัน, ระดับของแรงโค้งงอที่มันจะต้องรองรับก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถของเสาในการแบกโหลดในแนวแกน. นี้จะถูกแสดงในแผนภูมิการทำงานร่วมกันและเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเส้นตรงและซับซ้อนอันหนึ่ง.
 
=== คาน ===
บทความหลัก: คาน
 
[[File:Torne River railway bridge 20130317 002.jpg|thumb|สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำ Torne : 'สะพานที่มีตัวรับน้ำหนักประกอบด้วยเหล็กรูปสามเหลี่ยม' ({{lang-en|truss bridge}}) ระหว่างสวีเดนกับฟินแลนด์]]
คานอาจถูกนิยามว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีด้านๆหนึ่งใหญ่กว่าอีกสองด้านและโหลดที่ถูกใส่ให้มักจะถูกกดลงบนแกนหลักขององค์ประกอบนั้น. คานและเสาจะถูกเรียกว่าองค์ประกอบของเส้นและมักจะถูกแทนด้วยเส้นที่เรียบง่ายในการสร้างแบบจำลองโครงสร้าง.
 
* แบบคานยื่น ({{lang-en|cantilever}}) (มีรองรับที่ปลายด้านหนึ่งเท่านั้นด้วยการเชื่อมต่อแบบถาวร เช่นเสาธงแนวราบหรือเอียง)
* มีการรองรับง่ายๆ (การรองรับอยู่ในแนวตั้งที่ปลายแต่ละด้าน, ในแนวนอนมีเพียงด้านเดียวเพื่อทนต่อแรงเสียดทาน เช่นกระดานโดดน้ำ, และสามารถหมุนที่จุดรองรับ เช่นสะพานเปิด/ปิดได้)
* คงที่ (รองรับที่ปลายทั้งสองด้านโดยการเชื่อมต่อตายตัว, ไม่สามารถหมุนได้ที่จุดรองรับ)
* อย่างต่อเนื่อง (รองรับสามจุดหรือมากกว่า)
* ผสมกันของแบบข้างต้น (เช่น รองรับที่ปลายด้านหนึ่งและตรงกลาง)
 
คานเป็นองค์ประกอบที่แบกรับแรงโค้งงออย่างเดียวเท่านั้น. แรงโค้งงอทำให้ส่วนหนึ่งของคาน (แบ่งตามความยาวของมัน) อยู่ในสภาพ​​การกดทับและส่วนอื่นๆอยู่ในความตึง. ส่วนที่ถูกกดทับจะต้องถูกออกแบบเพื่อต้านทานการโค้งงอและการบด, ในขณะที่ส่วนที่อยู่ในความตึงจะต้องมีความสามารถเพียงพอที่จะต่อต้านความตึงนั้น.
 
===Trusses===
บทความหลัก: Truss
 
[[Image:McDonnell-Planetarium.jpg|thumb|ท้องฟ้าจำลอง McDonnell โดย Gyo Obata ในเซนต์หลุยส์, รัฐมิสซูรี่, สหรัฐอเมริกาเป็นโครงสร้างเปลือกคอนกรีต]]
[[Image:gateway arch.jpg|thumb|right|ประตูโค้ง Gateway Arch ในเซนต์หลุยส์, รัฐมิสซูรี่ สูง 630 ฟุต (192 เมตร), หุ้มด้วยสเตนเลส (ชนิด 304)]]
truss เป็นโครงสร้างแบบหนึ่งที่ประกอบด้วยองค์ประกอบโครงสร้างสองประเภท ได้แก่; ส่วนประกอบที่ถูกแรงกดทับ ({{lang-en|compression member}})และส่วนประกอบที่ถูกแรงดึง ({{lang-en|tension member}}) (เช่นเสาค้ำ ({{lang-en|strut}}) และเหล็กประกับ ({{lang-en|tie}})). truss ส่วนใหญ่ใช้เหล็กฉาก ({{lang-en|gusset plate}}) ในการเชื่อมต่อหลายๆองค์ประกอบเข้าด้วยกัน. เหล็กฉากค่อนข้างมีความยืดหยุ่นและช่วยลดโมเม้นท์การโค้งงอ ({{lang-en|bending moment}}) ที่จุดเชื่อมต่อ, จึงเป็นการช่วยให้ truss members สามารถแบกรับแรงตึงหรือแรงกดทับหลักได้.
 
Truss มักจะถูกนำมาใช้ในโครงสร้างขนาดใหญ่, ในที่ซึ่งมันไม่ประหยัดการใช้คานเป็นแท่งแข็ง.
 
===แผ่น===
แผ่นแบกรับการหักงอในสองทิศทาง. แผ่นพื้นคอนกรีตเป็นตัวอย่างหนึ่งของแผ่น. แผ่นสามารถเข้าใจได้โดยใช้กลไกต่อเนื่อง ({{lang-en|continuum mechanics}}), แต่เนื่องจากความซับซ้อนที่เกี่ยวข้อง, พวกมันส่วนใหญ่มักได้รับการออกแบบโดยใช้วิธีการเชิงประจักษ์ประมวลผลหรือการวิเคราะห์คอมพิวเตอร์.
 
นอกจากนี้พวกมันยังสามารถได้รับการออกแบบด้วยทฤษฎีเส้นผลตอบแทน ({{lang-en|yield line theory}}), ในที่ซึ่งกลไกการล่มสลายที่ได้สันนิษฐานไว้มีการวิเคราะห์เพื่อให้ขอบเขตด้านบน ({{lang-en|upper bound}}) บนโหลดที่ล่มสลาย (ดู Plasticity). เทคนิคนี้ถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติ<ref>http://www.ramsay-maunder.co.uk/downloads/precast_roof_slabs.pdf</ref> แต่เพราะวิธีการนี้จะให้ ขอบเขตด้านบน, เช่นการคาดการณ์ที่ไม่ปลอดภัยของการโหลดที่ล่มสลาย, สำหรับกลไกการล่มสลายที่ถูกคิดขึันอย่างไม่ดี การดูแลอย่างมากเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการล่มสลายที่สันนิษฐานไว้จะเป็นจริง<ref>http://www.ramsay-maunder.co.uk/downloads/l_shaped_landing.pdf</ref>.
 
===เปลือก===
 
== อ้างอิง ==
2,628

การแก้ไข