ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาศรีสุนทรโวหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)]] (พ.ศ. 2364-2434)
* [[พระยาศรีสุนทรโวหาร (ฟัก สาลักษณ์)]]
* [[พระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ์)|พระยาศรีสุนทรโวหาร (กมล สาลักษณ์)]]
* [[พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ์)]] (พ.ศ. 2424-2466)