ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองมาบตาพุด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|รหัสiso= 21XX
|พื้นที่= 165.565<ref>{{cite web |url=http://www.mtp.go.th/public/content/สภาพทั่วไป|title=สภาพทั่วไป|author= |date=|work= |publisher=เทศบาลเมืองมาบตาพุด|accessdate=23 มิถุนายน 2557}}</ref>
|ปีสำรวจประชากร= 255560,699
|ประชากร= 56,591<ref name="ประชากร">{{cite web |url=http://www.mtp.go.th/public/content/ข้อมูลประชากร|title=ข้อมูลประชากร|author= |date=|work= |publisher=เทศบาลเมืองมาบตาพุด|accessdate=23 มิถุนายน 2557}}</ref>
|ความหนาแน่น= 341.80
|ปีสำรวจประชากร= 2555
|ความหนาแน่น=341.80
<!-- ข้อมูลสำนักงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
|สำนักงาน= 9 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 [[ตำบลห้วยโป่ง]] [[อำเภอเมืองระยอง]] [[จังหวัดระยอง]] 21150
ผู้ใช้นิรนาม