ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
| group1 = ผู้ประศาสน์การ
| list1 = [[ปรีดี พนมยงค์]]
| list1 = [[ปรีดี พนมยงค์]] {{·}} ''[[เดือน บุนนาค]]'' {{·}} ''[[หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)]]'' {{·}} ''[[สวัสดิ์ ส. สวัสดิเกียรติ]]''
 
| group2 = อธิการบดี
| list2 = [[แปลก พิบูลสงคราม]] {{·}} ''[[ทวี แรงขำ]]'' {{·}} [[หลวงจำรูญเนติศาสตร์ (จำรูญ โปษยานนท์) ]] {{·}} [[ถนอม กิตติขจร]] {{·}} [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์|กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]] {{·}} [[สัญญา ธรรมศักดิ์]] {{·}} ''[[อดุล วิเชียรเจริญ]]'' {{·}} [[ป๋วย อึ๊งภากรณ์]] {{·}} [[ปรีดี เกษมทรัพย์]] {{·}} ''[[วิจิตร ศรีสอ้าน]]'' {{·}} [[ประภาศน์ อวยชัย]] {{·}} [[นงเยาว์ ชัยเสรี]] {{·}} [[เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม]] {{·}} [[นรนิติ เศรษฐบุตร]] {{·}} [[ชาญวิทย์ เกษตรศิริ]] {{·}} [[นริศ ชัยสูตร]] {{·}} ''[[พนัส สิมะเสถียร]]'' {{·}} [[สุรพล นิติไกรพจน์]] {{·}} [[สมคิด เลิศไพฑูรย์]]
 
|below =
|below = {{color|grey|''"ตัวเอียง"'' หมายถึง ผู้รักษาการ}}
}}<noinclude>
[[หมวดหมู่:กล่องท้ายเรื่องสถานศึกษา]]
56,991

การแก้ไข