ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รูปแบบการดำเนินชีวิต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==โฆษณาและการตลาด==
ในวงการ[[ธุรกิจ]] "รูปแบบการดำเนินชีวิต" จะช่วยให้การให้[[การโฆษณา]]และ[[การตลาด|การทำตลาด]] สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เหมาะสม โดยการนำเสนอ[[สินค้า]]และบริการที่มีลักษณะเฉพาะเข้ากับแต่ละรูปแบบ รวมถึงใช้ในสังเคราะห์วิธีที่ใช้การกระตุ้นความต้องการในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
 
รูปแบบการดำเนินชีวิตจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น อุปนิสัย ทัศนคติ รสนิยม ค่านิยมทางศีลธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ (มั่วมา)
 
== อ้างอิง ==
22,930

การแก้ไข