ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถอดเสียงภาษาอังกฤษ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
วิสามานยนาม ที่ในภาษาอังกฤษออกเสียงเฉพาะพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในตาราง ให้ถอดตามการออกเสียง เช่น
* Worcester = วูสเตอร์วุร์สเตอร์
* Marble Arch = มาร์บะลาช
 
129,718

การแก้ไข