ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

{{เพิ่มอ้างอิง}} <!-- บางย่อหน้าไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา -->
{{รอการตรวจสอบ}}
{{พุทธศาสนา}}
'''พระอารามหลวง''' คือ วัดที่[[พระมหากษัตริย์]]หรือ[[พระบรมวงศานุวงศ์]]ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง
| [[วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร|วัดพระมหาธาตุ]] || นครศรีธรรมราช|| ภาค 16 || ธรรมยุต || วรมหาวิหาร || พระราชธรรมสุธี
|}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[รายชื่อพระอารามหลวงในประเทศไทย]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[รายชื่อพระอารามหลวงในประเทศไทย]]
 
[[หมวดหมู่:พระอารามหลวง| ]]
15,884

การแก้ไข