ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา"

บรรทัด 20:
 
== สมาชิกในวง ==
(ข้อมูลเมื่อ ตุลาคมพฤษภาคม 25482550)
 
'''ไวโอลิน 1'''
# นางสาวผ่องพรรณ อังคสุภณ อายุ 2022 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
# นางสาวสรีวันท์ วาทะวัฒนะ อายุ 1820 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
# นายกมล บูรกุล อายุ 1721 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
# นางสาววิศนี วงศ์วิรุฬห์ อายุ 1416 ปี กำลังศึกษาที่ โรงเรียนสตรีวิทยา
 
'''ไวโอลิน 2'''
# นางสาวกมลมาศ เจริญสุข อายุ 1719 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
# นางสาวปุญญวาสน์ มโนมัยพิบูลย์ อายุ 1517 ปี กำลังศึกษาที่ [[โรงเรียนราชินี]]
# นายสุภัทร จันทวีระ อายุ 1821 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
# นางสาวสารินท์ อภิศักดิ์ศิริกุล อายุ 1719 ปี กำลังศึกษาที่ [[โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์]] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
'''วิโอลา'''
# นายจักรกฤษ เจริญสุข อายุ 1922 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
# นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม อายุ 1618 ปี กำลังศึกษาที่ เตรียมอุดมดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
# นายรมย์ รักปถพีสุวรรณ อายุ 1921 ปี กำลังศึกษาที่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียลคณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
# นายสุวิจักขณ์ โชติกูล อายุ 18 ปี กำลังศึกษาที่ เตรียมอุดมดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
'''เชลโล'''
# นางสาวสรมรรถยา วาทะวัฒนะ อายุ 1517 ปี กำลังศึกษาที่ เตรียมอุดมดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
# นางสาวตปาลิน เจริญสุข อายุ 1618 ปี กำลังศึกษาที่ เตรียมอุดมดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
# นายพงษพัฒน์ อังคสุภณ อายุ 1719 ปี กำลังศึกษาที่ เตรียมอุดมดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
'''ดับเบิ้ลเบส'''
# นายวัชรพงษ์ สุภัทรชัยวงศ์ อายุ 1820 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม