ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำนวย ปะติเส"

เพิ่ม </ref>
(เพิ่มตำแหน่ง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี)
(เพิ่ม </ref>)
}}
 
'''นายอำนวย ปะติเส''' เป็นอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์[[ปรีดิยาธร เทวกุล]]) ในรัฐบาลพลเอก[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] แต่งตั้งเมื่อ [[16 กันยายน]] [[พ.ศ. 2557]]<ref>[http://spm.thaigov.go.th/multimedia/chatchawarn/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%99%E0%B8%A3.%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20105-2557.pdf คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑o๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง]</ref> ต่อมาไม่นานได้ลาออกจากที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ [[2 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2557]]<ref>[http://spm.thaigov.go.th/multimedia/chatchawarn/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%99%E0%B8%A3.%206-10-57.pdf ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง]</ref> ,อดีต[[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง]] ใน[[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 50|รัฐบาลนายชวน หลีกภัย]] และเป็นอดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม]] 2 สมัย
 
== ประวัติ ==
5,630

การแก้ไข