ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:WWEPPV"

เพิ่มขึ้น 154 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|รอยัลรัมเบิล= {{nowrap begin}}[[รอยัลรัมเบิล (1988)|1988]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (1989)|1989]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (1990)|1990]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (1991)|1991]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (1992)|1992]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (1993)|1993]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (1994)|1994]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (1995)|1995]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (1996)|1996]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (1997)|1997]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (1998)|1998]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (1999)|1999]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (2000)|2000]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (2001)|2001]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (2002)|2002]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (2003)|2003]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (2004)|2004]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (2005)|2005]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (2006)|2006]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (2007)|2007]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (2008)|2008]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (2009)|2009]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (2010)|2010]] {{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (2011)|2011]] {{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (2012)|2012]] {{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (2013)|2013]]{{·w}} [[รอยัลรัมเบิล (2014)|2014]]{{nowrap end}}
|ซัมเมอร์สแลม= {{nowrap begin}}[[ซัมเมอร์สแลม (1988)|1988]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (1989)|1989]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (1990)|1990]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (1991)|1991]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (1992)|1992]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (1993)|1993]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (1994)|1994]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (1995)|1995]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (1996)|1996]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (1997)|1997]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (1998)|1998]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (1999)|1999]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (2000)|2000]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (2001)|2001]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (2002)|2002]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (2003)|2003]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (2004)|2004]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (2005)|2005]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (2006)|2006]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (2007)|2007]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (2008)|2008]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (2009)|2009]] {{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (2010)|2010]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (2011)|2011]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (2012)|2012]]{{·w}} [[ซัมเมอร์สแลม (2013)|2013]]{{nowrap end}}
|เซอร์ไวเวอร์ ซีรีส์= {{nowrap begin}}[[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (1987)|1987]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (1988)|1988]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (1989)|1989]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (1990)|1990]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (1991)|1991]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (1992)|1992]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (1993)|1993]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (1994)|1994]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (1995)|1995]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (1996)|1996]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (1997)|1997]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (1998)|1998]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ ซีรีส์ (1999)|1999]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ ซีรีส์(2000)|2000]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์(2001)|2001]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (2002)|2002]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (2003)|2003]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (2004)|2004]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ ซีรีส์ (2005)|2005]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (2006)|2006]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (2007)|2007]]{{·w}} [[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (2008)|2008]]{{·w}}[[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (2009)|2009]]{{·w}}[[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (2010)|2010]]{{·w}}[[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (2011)|2011]]{{·w}}[[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (2012)|2012]]{{·w}}[[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (2013)|2013]]{{·w}}[[เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ (2014)|2014]]{{nowrap end}}
|อันฟอร์กิฟเว่น= {{nowrap begin}}[[อันฟอร์กิฟเว่น: In Your House]]{{·w}} [[ดับเบิลยูดับเบิลยูอี อันฟอร์กิฟเว่น#1999|1999]]{{·w}} [[ดับเบิลยูดับเบิลยูอี อันฟอร์กิฟเว่น#2000|2000]]{{·w}} [[ดับเบิลยูดับเบิลยูอี อันฟอร์กิฟเว่น#2001|2001]]{{·w}} [[อันฟอร์กิฟเว่น (2002)|2002]]{{·w}} [[อันฟอร์กิฟเว่น (2003)|2003]]{{·w}} [[อันฟอร์กิฟเว่น (2004)|2004]]{{·w}} [[อันฟอร์กิฟเว่น (2005)|2005]]{{·w}} [[อันฟอร์กิฟเว่น (2006)|2006]]{{·w}} [[อันฟอร์กิฟเว่น (2007)|2007]]{{·w}} [[อันฟอร์กิฟเว่น (2008)|2008]]{{nowrap end}}
|เรสเซิลเมเนีย= {{nowrap begin}}[[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 1|I]] 1985{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย 2|2]] 1986{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 3|III]] 1987{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 4|IV]] 1988{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 5|V]] 1989{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 6|VI]] 1990{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 7|VII]] 1991{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 8|VIII]] 1992{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 9|IX]] 1993{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 10|X]] 1994{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 11|XI]] 1995{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 12|XII]] 1996{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 13|13]] 1997{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 14|XIV]] 1998{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 15|XV]] 1999{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 16|2000]]{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 17|X-Seven]] 2001{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 18|X8]] 2002{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 19|XIX]] 2003{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 20|XX]] 2004{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย 21|21]] 2005{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 22|22]] 2006{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 23|23]] 2007{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 24|24]] 2008{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 25|25]] 2009{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 26|26]] 2010{{·w}}[[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 27|27]] 2011{{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 28|28]] 2012 {{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 29|29]] 2013 {{·w}} [[เรสเซิลเมเนีย ครั้งที่ 30|30]] 2014 {{nowrap end}}
ผู้ใช้นิรนาม