ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอักโษภยพุทธะ"

{{รอการตรวจสอบ}}
{{Buddha Infobox
| name = พระอักโษภยะพุทธะ
| succeeded_by =
}}
 
'''พระอักโษภยะพุทธะ''' เป็น[[พระธยานิพุทธะ]] 1 ใน 5 องค์ พระนามหมายถึง "ไม่หวั่นไหว" ประทับทางทิศตะวันออกของพุทธมณฑล พระกายสีน้ำเงิน รัศมีสีขาว เป็นต้นตระกูลของพระโพธิสัตว์ตระกูลวัชระ เป็นสัญญลักษณ์แทนโพธิจิตในสรรพสัตว์ ถือดอกบัวที่เป็นสัญญลักษณ์แห่งความกรุณา และระฆังที่หมายถึงอิตถีภาวะแห่งเมตตาและขันติ ทรงช้างคู่สีน้ำเงิน อันเป็นสัญญลักษณ์แห่งพลังมหาศาล พระโพธิสัตว์ตระกูลวัชระที่รู้จักกันดีคือ[[พระวัชรปาณีโพธิสัตว์]]และ[[พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์]]
 
== ความเชื่อ ==
 
พระองค์เป็นตัวแทนของปัญญาญาณดัง[[กระจก]] คือส่องให้เห็นหมดทุกด้าน โดยไม่ปิดบังอำพราง ประจำอยู่ทิศตะวันออกในพุทธมณฑล มีลักษณะใกล้เคียงกับ[[พระไวโรจนพุทธะ]] โดยอาจสลับตำแหน่งในพุทธมณฑลกันได้ ความเชื่อในคัมภีร์มรณะของทิเบต พระอักโษภยะจะปรากฏในวันที่ 2 พร้อมด้วย[[พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์]] ตัวแทนแห่งความสมบูรณ์และความงอกงามและ[[พระเมตไตรยโพธิสัตว์]]<ref>{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช. คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งทิเบต, แปลโดย อนุสรณ์ ติปยานนท์.| ชื่อหนังสือ = คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งทิเบต พิมพ์ครั้งที่ 2.| URL = | จังหวัด = กทม.| พิมพ์ที่ = มูลนิธิโกมลคีมทอง.| ปี = 2536| ISBN = | จำนวนหน้า = | หน้า = }}</ref>
 
== รูปลักษณ์ ==
== พาหนะ ==
พาหนะของพระองค์คือช้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ใน[[ทิเบต]]ถือว่า[[ช้าง]]เป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญา
 
== อ้างอิง ==
* ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน. พระพุทธศาสนาแบบทิเบต. ศูนย์ไทยทิเบต. 2538
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน.| ชื่อหนังสือ = พระพุทธศาสนาแบบทิเบต.| URL = | จังหวัด = | พิมพ์ที่ = ศูนย์ไทยทิเบต.| ปี = 2538| ISBN = | จำนวนหน้า = | หน้า = }}
{{จบอ้างอิง}}
 
{{พระพุทธเจ้า}}
15,884

การแก้ไข