ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยภาคกลาง]]
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
* สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]
* ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ]]
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]]
270

การแก้ไข