ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรวรรดิออสเตรีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''จักรวรรดิออสเตรีย''' ({{lang-en|Austrian Empire}}; {{lang-de|Kaisertum Österreich}}) เป็น[[จักรวรรดิ]]ที่ก่อตั้งจากอาณาบริเวณที่เหลือจาก[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]<ref>Britannica online encyclopedia article on Holy Roman Empire[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/269851/Holy-Roman-Empire]</ref> ตั้งอยู่ที่[[ประเทศออสเตรีย]]ในปัจจุบัน รุ่งเรืองในช่วง ค.ศ. 1804 จนถึง ค.ศ. 1867 แล้วถูกรวมกับราชวงศ์ฮังการีและก่อตั้งเป็น[[จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี]] (ค.ศ. 1867 ถึง ค.ศ. 1918) และสลายตัวลงเป็นอาณาจักรย่อยเมื่อ[[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]]สิ้นสุดลง
 
คำว่า “จักรวรรดิออสเตรีย” ใช้สำหรับดินแดนที่เป็นของ[[ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก]]มาตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 1804 แต่ไม่ใช่ชื่อทางการทางการ โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้คำว่า “ออสเตรีย” มากกว่า บางครั้งใช้คำว่า[[ออสเตรีย-ฮังการี]] แต่เป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้อง
 
จักรวรรดิออสเตรียก่อตั้งในปี ค.ศ. 1804 โดย[[จักรพรรดิฟรันซ์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] พระมหากษัตริย์ใน[[ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก]] ซึ่งต่อมาจึงเฉลิมพระนามเป็นจักรพรรดิฟรันซ์ที่ 1 แห่งออสเตรีย ได้รวบรวมดินแดนมาจากที่ดินส่วนพระองค์และดินแดนของจักรวรรดิ เพื่อตอบโต้การที่[[จักรพรรดินโปเลียนที่ 1]] ทรงประกาศก่อตั้ง[[จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 1]] ขึ้นในปีเดียวกันนั้น
22,812

การแก้ไข