ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระมารดา = [[สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา]]
| พระชายา =
| พระโอรส/ธิดา = หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม)
}}
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงซื้อที่ดินบริเวณต้น[[ถนนเจริญกรุง]] เพื่อสร้างวังพระราชทาน แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อน [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]จึงโปรดเกล้าฯ ให้ไปประทับที่วังเก่าของ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอมฤตย์ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย]] (พระราชโอรสในรัชกาลที่ 3) อยู่ริมแม่น้ำใกล้กับป้อมมหาฤกษ์ บริเวณ[[โรงเรียนราชินี]] และสร้างวังใหม่ให้บนที่ดินพระราชทาน เมื่อ พ.ศ. 2413 เรียกกันว่า[[วังสะพานถ่าน]] พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชยประทับอยู่ที่วังนี้ไม่นานก็สิ้นพระชนม์ และวังนี้ตกทอดมาสู่[[พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์]] เมื่อพระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ทรงย้ายไปประทับที่[[วังเทวะเวสม์]] ใน[[รัชกาลที่ 6]] วังนี้ได้อยู่ในความดูแลของ[[สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์]] และได้รื้อวังสร้างเป็นตลาดขายอาหาร ชื่อ ตลาดบำเพ็ญบุญ และเป็นโรงเรือนให้เช่าแสดงมหรสพ ปัจจุบันคือ [[ศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซา]] <ref>[http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetail.asp?stcolumnid=783&stissueid=2441&stcolcatid=12&stauthorid=54%20 นิตยสารสกุลไทยตอบจดหมาย], นิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2441 ปีที่ 47 ประจำวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2544</ref>
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย ทรงรับราชการเป็นนายร้อยตรีทหารมหาดเล็ก สิ้นพระชนม์เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 5 ขึ้น 12 ค่ำ ปีระกา เบญจศก จุลศักราช 1235 ตรงกับวันที่ [[29 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2416]] พระชันษา 18 ปี ยังไม่มีพระทายาท
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชยมีพระโอรส 1 พระองค์ คือ
* '''หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม)''' ประสูติเมื่อวันที่[[17 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2416]] และสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ [[19 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2417]]
 
== พระอิสริยยศ ==
875

การแก้ไข