ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศแคเมอรูน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''แคเมอรูน''' ({{lang-en|Cameroon}}; {{lang-fr|Cameroun}}) หรือชื่อทางการคือ '''สาธารณรัฐแคเมอรูน''' ({{lang-en|Republic of Cameroon}}; {{lang-fr|République du Cameroun}}) เป็นสาธารณรัฐใน[[แอฟริกากลาง]] มีอาณาเขตจรด[[ไนจีเรีย]] [[ชาด]] [[สาธารณรัฐแอฟริกากลาง]] [[สาธารณรัฐคองโก]] [[กาบอง]] [[อิเควทอเรียลกินี]]
 
== ภูมิศาสตร์ ==
{{โครง-ส่วน}}
 
== ประวัติศาสตร์ ==
{{บทความหลัก|ประวัติศาสตร์แคเมอรูน}}
=== ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ยุคอิสลาม ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ศตวรรษที่ 19-20 ===
{{บทความหลัก|ฝรั่งเศสแคเมอรูน|เยอรมันแคเมอรูน|อาณานิคมแคเมอรูน}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== หลังการประกาศเอกราช ===
{{โครง-ส่วน}}
 
== การเมืองการปกครอง ==
=== บริหาร ===
{{บทความหลัก|รัฐบาลแคเมอรูน}}
 
=== นิติบัญญัติ ===
{{บทความหลัก|รัฐสภาแห่งแคเมอรูน}}
 
=== ตุลาการ ===
{{บทความหลัก|ระบบกฎหมายแคเมอรูน}}
 
=== กองทัพ ===
{{บทความหลัก|กองทัพแคเมอรูน}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== สิทธิมนุษยชน ===
{{โครง-ส่วน}}
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
{{โครง-ส่วน}}
 
== เศรษฐกิจ ==
=== โครงสร้าง ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== การท่องเที่ยว ===
{{บทความหลัก|การท่องเที่ยวในประเทศแคเมอรูน}}
{{โครง-ส่วน}}
 
== โครงสร้างพื้นฐาน ==
=== การคมนาคม และ โทรคมนาคม ===
{{โครง-ส่วน}}
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในแอฟริกาแล้ว แคเมอรูนมีความเสถียรทางการเมืองและสังคม ทำให้แคเมอรูนได้มีโอกาสพัฒนา[[เกษตรกรรม]] [[ถนน]] และ[[ทางรถไฟ]] รวมถึง[[อุตสาหกรรมปิโตรเลียม]]อันกว้างขวางด้วย ถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการเมือง อำนาจก็ยังคงอยู่ในมือของ[[คณาธิปไตย]]พื้นเมืองอย่างมั่นคง
 
=== วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== การศึกษา ===
{{บทความหลัก|การศึกษาในประเทศแคเมอรูน}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== สาธารณสุข ===
{{โครง-ส่วน}}
 
== ประชากรศาสตร์ ==
=== เชื่อชาติ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ศาสนา ===
{{บทความหลัก|ศาสนาในประเทศแคเมอรูน}}
{{bar box
|title=[[ศาสนาในประเทศแคเมอรูน]] ([[Pew Research Center|Pew Research]])<ref name=pew>[http://www.globalreligiousfutures.org/countries/cameroon/religious_demography#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010 Pew Research Center's Religion & Public Life Project: Cameroon]. [[Pew Research Center]]. 2010.</ref><ref name=IRFR>{{cite web|url=http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010_5/168393.htm |title=July–December, 2010 International Religious Freedom Report – Cameroon|publisher=US Department of State|date=8 April 2011|accessdate=12 November 2011}}</ref>
|titlebar=#ddd
|left1=religion
|right1=percent
|float=left
|bars=
{{bar percent|[[โรมันคาทอลิกในแคเมอรูน|โรมันคาทอลิก]]|yellow|40}}
{{bar percent|[[โปรเตสแตนต์]]|blue|30}}
{{bar percent|[[ศาสนาอิสลามในแคเมอรูน|อิสลาม]]|green|18}}
{{bar percent|[[อศาสนา]]|black|6}}
{{bar percent|[[Traditional African religion|Folk]]|red|3}}
{{bar percent|[[Freedom of religion|Other]]|gray|3}}
}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ภาษา ===
{{บทความหลัก|ภาษาในประเทศแคเมอรูน}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== กีฬา ===
{{บทความหลัก|แคเมอรูนในกีฬาเครือจักรภพ|แคเมอรูนในโอลิมปิก|แคเมอรูนในพาราลิมปิก}}
 
=== ฟุตบอล ===
{{บทความหลัก|สหพันธ์ฟุตบอลแคเมอรูน|ฟุตบอลทีมชาติแคเมอรูน|ฟุตซอลทีมชาติแคเมอรูน}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== มวยสากล ===
{{บทความหลัก|มวยสากลในประเทศแคเมอรูน}}
{{โครง-ส่วน}}
 
== วัฒนธรรม ==
{{บทความหลัก|วัฒนธรรมแคเมอรูน}}
=== สถาปัตยกรรม ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== อาหาร ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ดนตรี ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== สื่อสารมวลชน ===
{{บทความหลัก|สื่อสารมวลชนในประเทศแคเมอรูน}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== วันหยุด ===
{{บทความหลัก|รายชื่อวันสำคัญของแคเมอรูน}}
{{โครง-ส่วน}}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
 
{{จบอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{Sister project links|voy=Cameroon|Cameroon}}
; รัฐบาล
* [http://www.presidenceducameroun.com Presidency of the Republic of Cameroon]
* [http://www.spm.gov.cm/index.php?L=1 Prime Minister's Office]
* [http://www.assemblenationale.cm/ National Assembly of Cameroon]
* [http://www.globalintegrity.org/report/Cameroon/2010/ Global Integrity Report: Cameroon] has reporting on anti-corruption in Cameroon
* [https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/world-leaders-c/cameroon.html Chief of State and Cabinet Members]
 
; ข้อมูลทั่วไป
* {{CIA World Factbook link|cm|Cameroon}}
* {{Cite journal| url = http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/sub-saharan-africa/cameroon/business-corruption-in-cameroon.aspx | title = Cameroon Corruption Profile | publisher = [[Business Anti-Corruption Portal]]| postscript = <!-- Bot inserted parameter. Either remove it; or change its value to "." for the cite to end in a ".", as necessary. -->&#123;&#123;inconsistent citations&#125;&#125; }}.
* [http://ucblibraries.colorado.edu/govpubs/for/cameroon.htm Cameroon] from ''UCB Libraries GovPubs''
* {{dmoz |Regional/Africa/Cameroon}}
* [http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13146029 Cameroon profile] from the [[BBC News]]
* {{Wikiatlas |Cameroon}}
* [http://www.ifs.du.edu/ifs/frm_CountryProfile.aspx?Country=CM Key Development Forecasts for Cameroon] from [[International Futures]]
; พาณิชย์
* {{Cite journal| url = http://wits.worldbank.org/CountryProfile/Country/CMR/Year/2012/Summary | publisher = World Bank | title = Summary Trade Statistics Cameroon| postscript = <!-- Bot inserted parameter. Either remove it; or change its value to "." for the cite to end in a ".", as necessary. -->&#123;&#123;inconsistent citations&#125;&#125; }}.
 
{{Navboxes
|title = บทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศแคเมอรูน
|list =
{{ประเทศแคเมอรูน}}
{{แอฟริกา}}
{{เครือจักรภพ}}
{{สหภาพแอฟริกา}}
{{เครือจักรภพ}}
{{องค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศสมาชิกที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส}}
}}
 
[[หมวดหมู่:ประเทศในทวีปแอฟริกา|คแคเมอรูน]]
ผู้ใช้นิรนาม