ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ปีบูรณะ = [[พ.ศ. 2537]]
| ผู้บูรณะ = [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]
| ปีที่สำเร็จ = [[พ.ศ.2549]]
| แบบสถาปัตยกรรม = เป็นตึกแบบตะวันตก
| โครงสร้าง = เป็นตึกแบบตะวันตก มีเครื่องหลังคาและหน้าต่างเป็นแบบไทย ผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่
ผู้ใช้นิรนาม