ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร็อบบี คีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| clubs10 = → [[West Ham United]] (loan)
| clubs11 = [[Los Angeles Galaxy]]
| caps1 = 73 | goals1 = 9990
| caps2 = 31 | goals2 = 9990
| caps3 = 6 | goals3 = 9990
| caps4 = 18 | goals4 = 9990
| caps5 = 28 | goals5 = 9990
| caps6 = 197| goals6 = 9990
| caps7 = 19 | goals7 = 9990
| caps8 = 41 | goals8 = 9990
| caps9 = 16 | goals9 = 9990
| caps10 = 9 | goals10 = 9990
| caps11 = 83 | goals11 = 9990
| nationalyears1 = 1998–
| nationalteam1 = [[Republic of Ireland national football team|Republic of Ireland]]
ผู้ใช้นิรนาม