ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
#* หม่อมเจ้าชายกระจ่าง อิศรเสนา
#* หม่อมเจ้าชายจันตรี อิศรเสนา เสกสมรสกับหม่อมสวน อิศรเสนา ณ อยุธยา
#* หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฎปรากฏพระนาม
#* หม่อมเจ้าชายเสาวรศ อิศรเสนา
# ประสูติแต่'''หม่อมแจ้ง อิศรเสนา ณ อยุธยา'''
380,773

การแก้ไข