ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไอรอนแมน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|pub_series =
|date =
|1stishhead = vol. 1
|1stishyr = 1968
|1stishmo = พฤกษภาคม
|endishyr = 1996
|endishmo = กันยายน
|1stishhead1 = vol. 2
|1stishyr1 = 1996
|1stishmo1 = พฤศจิกายน
|endishyr1 = 1997
|endishmo1 = พฤศจิกายน
|1stishhead2 = vol. 3
|1stishyr2 = 1998
|1stishmo2 = กุมภาพันธ์
|endishyr2 = 2004
|endishmo2 = ธันวาคม
|1stishhead3 = vol. 4
|1stishyr3 = 2005
|1stishmo3 = มกราคม
|endishyr3 = 2009
|endishmo3 = มกราคม
|1stishhead4 = vol. 5
|1stishyr4 = 2008
|1stishmo4 = July
|endishyr4 = 2011
|endishmo4 = พฤศจิกายน
|1stishhead5 = vol. 1 cont.
|1stishyr5 = 2011
|1stishmo5 = มีนาคม
|endishyr5 = 2012
|endishmo5 = ธันวาคม
|1stishhead6 = vol. 6
|1stishyr6 = 2013
|1stishmo6 = มกราคม
|endishyr6 = ปัจจุบัน
|endishmo6 =
|issues = '''(vol. 1)''': 332<br>'''(vol. 2)''': 13<br>'''(vol. 3)''': 89<br>'''(vol. 4)''': 35<br>'''(vol. 5)''': 33<br>'''(vol. 1 cont.)''': 29 (#500-527 plus #500.1)<br>'''(vol. 6)''': 31 (#1-30 plus #20.INH) (as of October 2014 [[cover date]])
}}
242

การแก้ไข