ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูลการ์ตูน/หัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|data21= {{{cvr_caption|}}}
 
|header22={{#if:{{{pub_series|}}}{{{schedule|}}}{{{format|}}}{{{Genre|}}}{{{date|}}}{{{issues|}}}{{{main_char_team|}}}|ประวัติการตีพิมพ์}}
 
|label23= จัดพิมพ์
|data25= {{{format|}}}
|label26= ประเภท
|data26= {{Comics infobox sec/genre{Genre|}}}
|genre = {{{genre|}}}
|multigenre = {{{multigenre|}}}
|Adventure = {{{Adventure|}}}
|AltHistory = {{{AltHistory|}}}
|Anarch = {{{Anarch|}}}
|Anthro = {{{Anthro|}}}{{{Furry|}}}
|Biopunk = {{{Biopunk|}}}
|Christian = {{{Christian|}}}
|Crime = {{{Crime|}}}
|Cyberpunk = {{{Cyberpunk|}}}
|Detective = {{{Detective|}}}
|Erotic = {{{Erotic|}}}
|Fantasy = {{{Fantasy|}}}
|Historical = {{{Historical|}}}
|Horror = {{{Horror|}}}
|Humor = {{{Humor|}}}
|Magic = {{{Magic|}}}
|MArts = {{{MArts|}}}
|Mystery = {{{Mystery|}}}
|Myth = {{{Myth|}}}
|PostApoc = {{{PostApoc|}}}
|Psych = {{{Psych|}}}
|Romance = {{{Romance|}}}
|SciFi = {{{SciFi|}}}
|Spy = {{{Spy|}}}
|Steampunk = {{{Steampunk|}}}
|Superhero = {{{Superhero|}}}
|Swash = {{{Swash|}}}
|TechnoThril = {{{TechnoThril|}}}
|Thrill = {{{Thrill|}}}
|Vampire = {{{Vampire|}}}
|War = {{{War|}}}
|Werewolf = {{{Western|}}}
|Western = {{{Werewolf|}}}
|Zombie = {{{Zombie|}}}
}}
 
|label27= ระยะเวลาการพิมพ์
|data27=
|label37= ผู้สร้าง
|data37= {{{creators_series|}}}
|label38= บรรณาธิการ
|label38= Editor(s)
|data38= {{{editors|}}}
 
-->{{#if:{{{1stishyr6|}}}|[[Category:{{{1stishyr6|}}} comic debuts|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
 
Genre cats
 
-->{{Comics infobox sec/genrecat
|sort = {{#if:{{{sort_title|}}}|{{{sort_title|}}}|{{PAGENAME}}}}
|Adaptation = {{{Adaptation|}}}
|Adventure = {{{Adventure|}}}
|AltHistory = {{{AltHistory|}}}
|Anarch = {{{Anarch|}}}
|Anthology = {{{Anthology|}}}
|Anthro = {{{Furry|}}}{{{Anthro|}}}
|Autobio = {{{Autobio|}}}
|Biopunk = {{{Biopunk|}}}
|Bond = {{{Bond|}}}
|Christian = {{{Christian|}}}
|Chthulu = {{{Chthulu|}}}
|Crime = {{{Crime|}}}
|Cyberpunk = {{{Cyberpunk|}}}
|Detective = {{{Detective|}}}
|Erotic = {{{Erotic|}}}
|Fantasy = {{{Fantasy|}}}
|Historical = {{{Historical|}}}
|Horror = {{{Horror|}}}
|Humor = {{{Humor|}}}
|LoEG = {{{LoEG|}}}
|Magic = {{{Magic|}}}
|MArts = {{{MArts|}}}
|Mystery = {{{Mystery|}}}
|Myth = {{{Myth|}}}
|Office = {{{Office|}}}
|PostApoc = {{{PostApoc|}}}
|Romance = {{{Romance|}}}
|SciFi = {{{SciFi|}}}
|Spy = {{{Spy|}}}
|Steampunk = {{{Steampunk|}}}
|Superhero = {{{Superhero|}}}
|TechnoThril = {{{TechnoThril|}}}
|Vampire = {{{Vampire|}}}
|War = {{{War|}}}
|WotW = {{{WotW|}}}
|Werewolf = {{{Werewolf|}}}
|Western = {{{Western|}}}
|zh = {{{zh|}}}
|Zombie = {{{Zombie|}}}
}}<!--
 
Maintenance categories
242

การแก้ไข