ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
'''พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช''' ทรงเป็นต้น[[ราชสกุล]]อิศรเสนา ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 12 ปีวอก ตรงกับวันที่ [[3 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2343]] เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์]] [[วังหน้า]]ใน[[รัชกาลที่ 2]] กับ[[เจ้าจอมมารดาพระองค์เจ้าสำลีวรรณ]] พระธิดาใน[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าพระองค์เดียวที่เป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ข้างต้น
| ภาพ =
| พระนาม =
| ฐานันดร = พระองค์เจ้า
| วันประสูติ = 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2343
| วันสิ้นพระชนม์ = พ.ศ. 2417 (75 ปี)
| พระอิสริยยศ =
| พระบิดา = [[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์]]
| พระมารดา = [[เจ้าจอมมารดาสำลี]]
| หม่อม = 5 ท่าน
==| พระโอรสและพระ/ธิดา == 12 องค์
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
}}
 
'''พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช''' ทรงเป็นต้น[[ราชสกุล]]อิศรเสนา ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 12 ปีวอก ตรงกับวันที่ [[3 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2343]] เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์]] [[วังหน้า]]ใน[[รัชกาลที่ 2]] กับ[[เจ้าจอมมารดาพระองค์เจ้าสำลีวรรณ]] พระธิดาใน[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าพระองค์เดียวที่เป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ข้างต้น
[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดพระกรุณาให้สถาปนาพระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศเป็นพระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช ทรงศักดินา 11000 เมื่อ วันจันทร์ เดือนหก แรม 13 ค่ำ ปีจอ พ.ศ. 2405 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดชสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 อุตราสาฒ ปีจอ ตรงกับ [[พ.ศ. 2417]] ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ขณะพระชันษาได้ 75 ปี
 
[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดพระกรุณาให้สถาปนาพระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศเป็นพระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช ทรงศักดินา 11000 เมื่อ วันจันทร์ เดือนหก แรม 13 ค่ำ ปีจอ พ.ศ. 2405 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดชสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 อุตราสาฒ ปีจอ ตรงกับ [[พ.ศ. 2417]] ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ขณะพระชันษาได้ 75 ปี
 
== ครอบครัว ==
 
==พระโอรสและพระธิดา==
มีพระโอรส 8 พระองค์ และพระธิดา 4 องค์ รวม 12 พระองค์
===คุณหญิงพลับ===
เจ้าน้องนางเธอของคุณหญิงแสงพระชายาในกรมพระรามอิศเรศ พระธิดาองค์ที่สองใน[[สมเด็จเจ้าฟ้าศิลา]] พระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ของ[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] มีพระโอรส และพระธิดา รวม 5 พระองค์
*[[หม่อมเจ้าชายสัตบุศ อิศรเสนา]]
*[[หม่อมเจ้าชายกระจ่าง อิศรเสนา]]
*[[หม่อมเจ้าชายจันทร์ตรี อิศรเสนา]]
*หม่อมเจ้าหญิง
*[[หม่อมเจ้าชายเสาวรศ อิศรเสนา]]
===หม่อมแจ้ง===
*[[หม่อมเจ้าชายทองคำ อิศรเสนา]]
*[[หม่อมเจ้าหญิงอรชร อิศรเสนา]]
*[[หม่อมเจ้าชายสาย อิศรเสนา]]
===หม่อมพุ่ม===
*[[หม่อมเจ้าหญิงอิน อิศรเสนา]]
===หม่อมสงวน===
*[[หม่อมเจ้าชายปุ้ย อิศรเสนา]]
===หม่อมถมยา===
*[[หม่อมเจ้าชายพุธยี่แสง อิศรเสนา]]
 
 
# ประสูติแต่'''คุณหญิงพลับ ศิลานนท์''' เจ้าน้องนางเธอของคุณหญิงแสงพระชายาในกรมพระรามอิศเรศ พระธิดาองค์ที่สองใน[[สมเด็จเจ้าฟ้าศิลา]] พระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ของ[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] มีพระโอรส และพระธิดา รวม 5 พระองค์
#* หม่อมเจ้าชายสัตบุศ อิศรเสนา สมรสกับเจ้าหญิงในวงศ์เจ้าเจ็ดตน มีธิดาคือ เจ้ารถแก้ว ณ ลำพูน<ref>{{cite web |url= http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1988 |title= แม่เจ้ารถแก้ว ณ ลำพูน |author= |date=|work= |publisher= ภาพล้านนาในอดีต |accessdate= 23 ตุลาคม 2557}}</ref>
#*[[ หม่อมเจ้าชายกระจ่าง อิศรเสนา]]
#* หม่อมเจ้าชายจันตรี อิศรเสนา เสกสมรสกับหม่อมสวน อิศรเสนา ณ อยุธยา
#*[[ หม่อมเจ้าหญิงอิน อิศรเสนา]] ไม่ปรากฎพระนาม
#*[[ หม่อมเจ้าชายสัตบุศเสาวรศ อิศรเสนา]]
# ประสูติแต่'''หม่อมแจ้ง อิศรเสนา ณ อยุธยา'''
#*[[ หม่อมเจ้าชายจันทร์ตรีทองคำ อิศรเสนา]]
#* หม่อมเจ้าหญิงอรชร อิศรเสนา (พ.ศ. 2372-2428)<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 1 |issue= 51 |pages= 453 |title= ข่าวตาย |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/051/453.PDF |date= 1 มกราคม พ.ศ. 2428 |language= ไทย }}</ref><br>
#*[[ หม่อมเจ้าชายเสาวรศสาย อิศรเสนา]]
# ประสูติแต่'''หม่อมพุ่ม อิศรเสนา ณ อยุธยา'''
#* หม่อมเจ้าหญิงอิน อิศรเสนา
# ประสูติแต่'''หม่อมสงวน อิศรเสนา ณ อยุธยา'''
#*[[ หม่อมเจ้าชายทองคำปุ้ย อิศรเสนา]]
# ประสูติแต่'''หม่อมถมยา อิศรเสนา ณ อยุธยา'''
#*[[ หม่อมเจ้าหญิงอรชรชายพุธยี่แสง อิศรเสนา]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* {{อ้างหนังสือ
| ผู้แต่ง = ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ
}}
* เล็ก พงษ์สมัครไทย, [http://arcbs.bsru.ac.th/rLocal/print.php?story=02/04/07/2253041 สายสัมพันธ์ ราชสกุลพระเจ้าตาก กับราชวงศ์จักรี] ศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 270 วันที่ 1 เมษายน 2545
 
 
{{เจ้านายในวังหน้าและวังหลังที่ได้ทรงกรม}}
{{พระราชโอรสวังหน้า}}
 
{{เรียงลำดับ|พงศ์อิศเรศ}}
[[หมวดหมู่:พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 2]]
[[หมวดหมู่:พระองค์เจ้า|พงศ์อิศเรศ]]
[[หมวดหมู่:กรมหมื่น|กษัตริย์ศรีศักดิเดช]]
[[หมวดหมู่:ราชสกุลอิศรเสนา| ]]
42,664

การแก้ไข