ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูลการ์ตูน/หัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
| above = {{{character_name<includeonly>|{{PAGENAME}}</includeonly>}}}<!--{{{species_name|}}}-->
|image={{#if:{{NAMESPACE}}|
|image={{#if:{{{converted|}}}|{{#if:{{{image|}}}|[[Image:{{{image}}}|{{#if:{{{imagesize|}}}|{{#ifexpr:250>={{#expr:{{{imagesize|}}}}}|{{{imagesize|}}}|250}}x450px|250x450px}}]]|{{#if:{{{noimage|}}}||[[Image:Comic image missing.svg|125px]]}}}}|{{#if:{{{image|}}}|{{{image}}}}}
{{#if:{{{image|}}}|
[[Image:Wikipe-tan_head.png|center|200px|Wikipe-tan]]Wikipe-tan says, "You can't use fair-use images outside of articlespace!"
}}|
{{#if:{{{image|}}}|
[[Image:{{{image}}}|{{#if:{{{imagesize|}}}|{{#ifexpr:250>={{#expr:{{{imagesize|}}}}}|{{{imagesize|}}}|250}}x450px|250x450px}}|alt={{{alt|}}}]]
}}
}}
|caption=<small>{{#if:{{{imagecaption|}}}|{{{caption|}}}|<small>{{#if:{{{captionimage|}}}|{{{captionnoimage|}}}||<!-- If this infobox is not supposed to have an image, please add "|noimage=yes". -->}}}}</small>}}
 
 
| header1 = {{#if: {{{publisher<includeonly>|</includeonly>}}} {{{debut|}}} {{{creators|}}} {{{characters|}}}|รายละเอียดการตีพิมพ์}}
 
| label2 = สำนักพิมพ์
| data2 = {{{publisher<includeonly>|</includeonly>}}}
| label3 = เปิดปรากฏตัวครั้งแรก
| data3 = {{#if:{debut<includeonly>{{debutyr|</includeonly>}}}|
{{Comics infobox sec/first
|debut = {{{debut|}}}
|debutmo = {{{debutmo|}}}
|debutyr = {{{debutyr|}}}
}}|
{{{debut|}}}}}
| label4 = สร้างสรรค์โดย
| data4 = {{{creators<includeonly>|</includeonly>}}}
| label5 = [[ตัวละคร]]
| data5 = {{{characters<includeonly>|</includeonly>}}}
 
| header5 = {{#if: {{{real_name<includeonly>|</includeonly>}}} {{{alter ego|}}} {{{alter_ego|}}} {{{full_name|}}} {{{full name|}}} {{{species|}}} {{{homeworld|}}} {{{alliances|}}} {{{affiliations|}}} {{{previous_alliances|}}} {{{supports|}}} {{{aliases|}}} {{{powers|}}} |รายละเอียดตัวละคร}}
| label8 = บ้านเกิด
| data8 = {{{homeworld<includeonly>|</includeonly>}}}
| label9 = มิตรมิตรสหาย
| data9 =
{{#if: {{{alliances<includeonly>|</includeonly>}}} {{{affiliations|}}} |
| label10 = คู่หู
| data10 = {{{partners<includeonly>|</includeonly>}}}
| label11 = ตัวละครสมทบในสนับสนุน
| data11 = {{{supports<includeonly>|</includeonly>}}}
| label12 = สมญานามอื่น
| label13 = พลัง
| data13 = {{{powers<includeonly>|</includeonly>}}}
 
 
| header14= {{#if:{{{IOM_alter_ego|}}}{{{IOM_full_name|}}}{{{IOM_alliances|}}}{{{IOM_partners|}}}{{{IOM_aliases|}}}{{{IOM_powers|}}}|Altered in-story information for adaptations to other media}}
| data19 = {{{IOM_powers|}}}
 
|header20=<span style="font-size: 125%">''{{{title|{{PAGENAME}}}}}''</span>
 
|label21= {{#if:{{NAMESPACE}}|
| header6 = {{#if: {{{pub_series <includeonly>|</includeonly>}}}{{{schedule<includeonly>|</includeonly>}}} {{{format<includeonly>|</includeonly>}}} {{{genre<includeonly>|</includeonly>}}} {{{publication<includeonly>|</includeonly>}}} {{{issues<includeonly>|</includeonly>}}}{{{mcharacters<includeonly>|</includeonly>}}}|ประวัติการตีพิมพ์}}
{{#if:{{{cvr_image|}}}|
[[Image:Wikipe-tan_head.png|center|100px|Wikipe-tan]]
}}|
{{#if:{{{cvr_image|}}}|
[[Image:{{{cvr_image}}}|100x180px|alt={{{cvr_alt|}}}]]
}}
}}
|data21= {{{cvr_caption|}}}
 
|header22={{#if:{{{pub_series|}}}{{{schedule|}}}{{{format|}}}{{{date|}}}{{{issues|}}}{{{main_char_team|}}}|ประวัติการตีพิมพ์}}
| label20 = จัดพิมพ์ | data1 = {{{pub_series<includeonly>|</includeonly>}}}
| data20 = {{{pub_series <includeonly>|</includeonly>}}}
 
|label23= จัดพิมพ์
| label21 = วางจำหน่าย| data1 = {{{schedule<includeonly>|</includeonly>}}}
|data23= {{{pub_series|}}}
| data21 = {{{schedule <includeonly>|</includeonly>}}}
|label24= วางจำหน่าย
| label22 = รูปแบบ| data1 = {{{format<includeonly>|</includeonly>}}}
|data24= {{{schedule|}}}
| data22 = {{{format <includeonly>|</includeonly>}}}
|label25= รูปแบบ
| label23 = ประเภท| data1 = {{{genre<includeonly>|</includeonly>}}}
|data25= {{#if:{{{format|}}}|
| data23 = {{{genre <includeonly>|</includeonly>}}}
{{{format|}}}|
| label24 = ระยะเวลาการพิมพ์| data1 = {{{publication<includeonly>|</includeonly>}}}
{{#if:{{{limited|}}}|
| data24 = {{{publication <includeonly>|</includeonly>}}}
[[Limited series]]|
| label25 = จำนวนเล่ม| data1 = {{{issues<includeonly>|</includeonly>}}}
{{#if:{{{ongoing|}}}|
| data25 = {{{issues <includeonly>|</includeonly>}}}
[[Ongoing series]]|
| label26 = ตัวละครหลัก| data1 = {{{mcharacters<includeonly>|</includeonly>}}}
{{#if:{{{1shot|}}}|
| data26 = {{{m_characters <includeonly>|</includeonly>}}}
[[One-shot (comics)|One-shot]]
}}<!--
}}
}}
}}
}}
|label26= ประเภท
|data26= {{Comics infobox sec/genre
|genre = {{{genre|}}}
|multigenre = {{{multigenre|}}}
|Adventure = {{{Adventure|}}}
|AltHistory = {{{AltHistory|}}}
|Anarch = {{{Anarch|}}}
|Anthro = {{{Anthro|}}}{{{Furry|}}}
|Biopunk = {{{Biopunk|}}}
|Christian = {{{Christian|}}}
|Crime = {{{Crime|}}}
|Cyberpunk = {{{Cyberpunk|}}}
|Detective = {{{Detective|}}}
|Erotic = {{{Erotic|}}}
|Fantasy = {{{Fantasy|}}}
|Historical = {{{Historical|}}}
|Horror = {{{Horror|}}}
|Humor = {{{Humor|}}}
|Magic = {{{Magic|}}}
|MArts = {{{MArts|}}}
|Mystery = {{{Mystery|}}}
|Myth = {{{Myth|}}}
|PostApoc = {{{PostApoc|}}}
|Psych = {{{Psych|}}}
|Romance = {{{Romance|}}}
|SciFi = {{{SciFi|}}}
|Spy = {{{Spy|}}}
|Steampunk = {{{Steampunk|}}}
|Superhero = {{{Superhero|}}}
|Swash = {{{Swash|}}}
|TechnoThril = {{{TechnoThril|}}}
|Thrill = {{{Thrill|}}}
|Vampire = {{{Vampire|}}}
|War = {{{War|}}}
|Werewolf = {{{Western|}}}
|Western = {{{Werewolf|}}}
|Zombie = {{{Zombie|}}}
}}
 
|label27= ระยะเวลาการพิมพ์
|data27=
{{#if:{{{date|}}}|
{{{date|}}}|
{{#if:{{{1stishhead|}}}|'''({{{1stishhead|}}})'''<br>{{Comics infobox sec/run
|startyr = {{{1stishyr|}}}
|endyr = {{{endishyr|}}}
|startmo = {{{1stishmo|}}}
|endmo = {{{endishmo|}}}
}}|<!--
-->{{Comics infobox sec/run
|startyr = {{{1stishyr|}}}
|endyr = {{{endishyr|}}}
|startmo = {{{1stishmo|}}}
|endmo = {{{endishmo|}}}
}}
}}<!--
-->{{#if:{{{1stishhead1|}}}|<br>'''({{{1stishhead1|}}})'''<br>{{Comics infobox sec/run
|startyr = {{{1stishyr1|}}}
|endyr = {{{endishyr1|}}}
|startmo = {{{1stishmo1|}}}
|endmo = {{{endishmo1|}}}
}}
}}<!--
-->{{#if:{{{1stishhead2|}}}|<br>'''({{{1stishhead2|}}})'''<br>{{Comics infobox sec/run
|startyr = {{{1stishyr2|}}}
|endyr = {{{endishyr2|}}}
|startmo = {{{1stishmo2|}}}
|endmo = {{{endishmo2|}}}
}}
}}<!--
-->{{#if:{{{1stishhead3|}}}|<br>'''({{{1stishhead3|}}})'''<br>{{Comics infobox sec/run
|startyr = {{{1stishyr3|}}}
|endyr = {{{endishyr3|}}}
|startmo = {{{1stishmo3|}}}
|endmo = {{{endishmo3|}}}
}}
}}<!--
-->{{#if:{{{1stishhead4|}}}|<br>'''({{{1stishhead4|}}})'''<br>{{Comics infobox sec/run
|startyr = {{{1stishyr4|}}}
|endyr = {{{endishyr4|}}}
|startmo = {{{1stishmo4|}}}
|endmo = {{{endishmo4|}}}
}}
}}<!--
-->{{#if:{{{1stishhead5|}}}|<br>'''({{{1stishhead5|}}})'''<br>{{Comics infobox sec/run
|startyr = {{{1stishyr5|}}}
|endyr = {{{endishyr5|}}}
|startmo = {{{1stishmo5|}}}
|endmo = {{{endishmo5|}}}
}}
}}<!--
-->{{#if:{{{1stishhead6|}}}|<br>'''({{{1stishhead6|}}})'''<br>{{Comics infobox sec/run
|startyr = {{{1stishyr6|}}}
|endyr = {{{endishyr6|}}}
|startmo = {{{1stishmo6|}}}
|endmo = {{{endishmo6|}}}
}}
}}
}}
|label28= จำนวนเล่ม
|data28= {{#if:{{{issues|}}}|{{{issues|}}}|{{#if:{{{1shot|}}}|1}}}}
|label29= ตัวละครหลัก
|data29= {{{main_char_team|}}}
 
|header30=
{{#if:{{{writers|}}}{{{artists|}}}{{{pencillers|}}}{{{inkers|}}}{{{letterers|}}}{{{colorists|}}}{{{creators_series|}}}|
{{#if:{{{creative_team_year|}}}|
{{#if:{{{creative_team_month|}}}|
Creative team as of {{{creative_team_month}}} {{{creative_team_year}}}|
Creative team as of {{{creative_team_year}}}
}}|
Creative team
}}
}}
 
|label31= ผู้เขียนเรื่อง
|data31= {{{writers|}}}
|label32= ผู้วาดภาพ
|data32= {{{artists|}}}
|label33= ผู้ลงลายเส้นดินสอ
|data33= {{{pencillers|}}}
|label34= ผู้ลงหมึก
|data34= {{{inkers|}}}
|label35= ผู้ลงตัวอักษร
|data35= {{{letterers|}}}
|label36= ผู้ลงสี
|data36= {{{colorists|}}}
|label37= ผู้สร้าง
|data37= {{{creators_series|}}}
|label38= Editor(s)
|data38= {{{editors|}}}
 
|header39={{#if:{{{TPB|}}}{{{TPB1|}}}{{{TPB2|}}}{{{TPB3|}}}{{{TPB4|}}}{{{TPB5|}}}{{{TPB6|}}}{{{TPB7|}}}{{{TPB8|}}}{{{TPB9|}}}|{{#if:{{{CEheader|}}}|[[{{{CEheader}}}|Collected editions]]|[[#Collected editions|Collected editions]]}}}}
Depreciated parameter categories
 
|label40= ''{{{TPB|}}}''
-->{{#if:{{{comic_color|}}}|[[Category:Depreciated infobox param (comic_color)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
|data40= {{#if:{{{TPB|}}}|ISBN {{{ISBN|}}}}}
-->{{#if:{{{alliance_color|}}}|[[Category:Depreciated infobox param (alliance_color)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
|label41= ''{{{TPB1|}}}''
-->{{#if:{{{status|}}}|[[Category:Depreciated infobox param (status)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
|data41= {{#if:{{{TPB1|}}}|ISBN {{{ISBN1|}}}}}
-->{{#if:{{{secret_identity|}}}|[[Category:Depreciated infobox param (secret_identity)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
|label42= ''{{{TPB2|}}}''
-->{{#if:{{{affiliations|}}}|[[Category:Depreciated infobox param (affiliations)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
|data42= {{#if:{{{TPB2|}}}|ISBN {{{ISBN2|}}}}}
-->{{#if:{{{previous_alliances|}}}|[[Category:Depreciated infobox param (previous_alliances)|{{PAGENAME}})]]}}<!--
|label43= ''{{{TPB3|}}}''
-->{{#if:{{{relatives|}}}|[[Category:Depreciated infobox param (relatives)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->|data43= {{#if:{{{weaknessesTPB3|}}}|[[Category:DepreciatedISBN infobox param (weaknesses)|{{PAGENAME{ISBN3|}}}]]}}<!--
|label44= ''{{{TPB4|}}}''
-->{{#if:{{{comic_color_border|}}}|[[Category:Depreciated infobox param (comic_color_border)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->|data44= {{#if:{{{enemiesTPB4|}}}|[[Category:DepreciatedISBN infobox param (enemies)|{{PAGENAME{ISBN4|}}}]]}}<!--
|label45= ''{{{TPB5|}}}''
-->{{#if:{{{enemies/rivals|}}}|[[Category:Depreciated infobox param (enemies/rivals)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->|data45= {{#if:{{{real nameTPB5|}}}|[[Category:DepreciatedISBN infobox param (real name)|{{PAGENAME{ISBN5|}}}]]}}<!--
|label46= ''{{{TPB6|}}}''
-->{{#if:{{{secret identity|}}}|[[Category:Depreciated infobox param (secret identity)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->|data46= {{#if:{{{alter egoTPB6|}}}|[[Category:DepreciatedISBN infobox param (alter ego)|{{PAGENAME{ISBN6|}}}]]}}<!--
|label47= ''{{{TPB7|}}}''
-->{{#if:{{{species_name|}}}|[[Category:Depreciated infobox param (species_name)|{{PAGENAME}}]]}}<!--
|data47= {{#if:{{{TPB7|}}}|ISBN {{{ISBN7|}}}}}
-->{{#if:{{{Base of operations|}}}|[[Category:Depreciated infobox param (Base of operations)|{{PAGENAME}}]]}}<includeonly>{{#if:{{NAMESPACE}}||<!--
|label48= ''{{{TPB8|}}}''
|data48= {{#if:{{{TPB8|}}}|ISBN {{{ISBN8|}}}}}
|label49= ''{{{TPB9|}}}''
|data49= {{#if:{{{TPB9|}}}|ISBN {{{ISBN9|}}}}}
}}<includeonly>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||<!--
 
Character type categories
-->{{#if:{{{addcharcat5|}}}|[[Category:{{{addcharcat5|}}}|{{{sortkey|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{addcharcat6|}}}|[[Category:{{{addcharcat6|}}}|{{{sortkey|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
-->}}<!--
 
}}<!--
First appearance cats
 
-->{{#if:{{{debutyr|}}}|[[Category:Comics characters introduced in {{{debutyr|}}}|{{{sortkey|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
 
Publisher/Country cats
 
-->{{#if:{{{sort_title|}}}|
{{#if:{{{subcat|{{{pubcat|}}}}}}|
{{#switch:{{{subcat|{{{pubcat|}}}}}}
|DC
|DC Comics = {{#if:{{{limited}}}|
[[Category:DC Comics limited series|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]|
[[Category:DC Comics titles|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]
}}
|Dark Horse
|Dark Horse Comics = {{#if:{{{limited}}}|
[[Category:Dark Horse Comics limited series|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]|
[[Category:Dark Horse Comics titles|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]
}}
|EC
|EC Comics = [[Category:EC Comics publications|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]
|Image
|Image Comics = {{#if:{{{limited}}}|
[[Category:Image Comics limited series|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]|
[[Category:Image Comics titles|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]
}}
|Marvel
|Marvel Comics = {{#if:{{{limited}}}|
[[Category:Marvel Comics limited series|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]|
[[Category:Marvel Comics titles|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]
}}
|Vertigo = {{#if:{{{limited}}}|
[[Category:Vertigo limited series|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]|
[[Category:Vertigo titles|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]
}}
|Wildstorm
|Wildstorm Comics
|Wildstorm Publications = {{#if:{{{limited}}}|
[[Category:Wildstorm Comics limited series|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]|
[[Category:Wildstorm Publications titles|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]
}}
|[[Category:{{{subcat|}}} titles|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]
}}|
{{#if:{{{altcat|}}}|
[[Category:{{{altcat|}}}|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]|
[[Category:Comics publications|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]
}}
}}
}}<!--
-->{{#if:{{{addpubcat1|}}}|[[Category:{{{addpubcat1|}}}|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{addpubcat2|}}}|[[Category:{{{addpubcat2|}}}|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{addpubcat3|}}}|[[Category:{{{addpubcat3|}}}|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{addpubcat4|}}}|[[Category:{{{addpubcat4|}}}|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{addpubcat5|}}}|[[Category:{{{addpubcat5|}}}|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{addpubcat6|}}}|[[Category:{{{addpubcat6|}}}|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
 
Format cats
 
-->{{Comics infobox sec/formcat
|sort = {{{sort_title|}}}
|limited = {{{limited|}}}
|limsub = {{{limsub|}}}
|subcat = {{{subcat|}}}
|1shot = {{{1shot|}}}
}}<!--
 
1st issue cats
 
-->{{#if:{{{1stishyr|}}}|[[Category:{{{1stishyr|}}} comic debuts|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{1stishyr1|}}}|[[Category:{{{1stishyr1|}}} comic debuts|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{1stishyr2|}}}|[[Category:{{{1stishyr2|}}} comic debuts|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{1stishyr3|}}}|[[Category:{{{1stishyr3|}}} comic debuts|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{1stishyr4|}}}|[[Category:{{{1stishyr4|}}} comic debuts|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{1stishyr5|}}}|[[Category:{{{1stishyr5|}}} comic debuts|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{1stishyr6|}}}|[[Category:{{{1stishyr6|}}} comic debuts|{{{sort_title|{{PAGENAME}}}}}]]}}<!--
 
Genre cats
 
-->{{Comics infobox sec/genrecat
|sort = {{#if:{{{sort_title|}}}|{{{sort_title|}}}|{{PAGENAME}}}}
|Adaptation = {{{Adaptation|}}}
|Adventure = {{{Adventure|}}}
|AltHistory = {{{AltHistory|}}}
|Anarch = {{{Anarch|}}}
|Anthology = {{{Anthology|}}}
|Anthro = {{{Furry|}}}{{{Anthro|}}}
|Autobio = {{{Autobio|}}}
|Biopunk = {{{Biopunk|}}}
|Bond = {{{Bond|}}}
|Christian = {{{Christian|}}}
|Chthulu = {{{Chthulu|}}}
|Crime = {{{Crime|}}}
|Cyberpunk = {{{Cyberpunk|}}}
|Detective = {{{Detective|}}}
|Erotic = {{{Erotic|}}}
|Fantasy = {{{Fantasy|}}}
|Historical = {{{Historical|}}}
|Horror = {{{Horror|}}}
|Humor = {{{Humor|}}}
|LoEG = {{{LoEG|}}}
|Magic = {{{Magic|}}}
|MArts = {{{MArts|}}}
|Mystery = {{{Mystery|}}}
|Myth = {{{Myth|}}}
|Office = {{{Office|}}}
|PostApoc = {{{PostApoc|}}}
|Romance = {{{Romance|}}}
|SciFi = {{{SciFi|}}}
|Spy = {{{Spy|}}}
|Steampunk = {{{Steampunk|}}}
|Superhero = {{{Superhero|}}}
|TechnoThril = {{{TechnoThril|}}}
|Vampire = {{{Vampire|}}}
|War = {{{War|}}}
|WotW = {{{WotW|}}}
|Werewolf = {{{Werewolf|}}}
|Western = {{{Western|}}}
|zh = {{{zh|}}}
|Zombie = {{{Zombie|}}}
}}<!--
 
Maintenance categories
-->{{#if:{{NAMESPACE}}|[[Category:Misplaced comics infoboxes|H {{PAGENAME}}]]|[[Category:Character pop|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{noimage|}}}|[[Category:Parameter noimage in use|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{image|}}}|{{#if:{{{converted|}}}||[[Category:Converting comics character infoboxes|{{PAGENAME}}]]}}}}<!--
-->{{#if:{{{converted|}}}|[[Category:Converted comics character infoboxes|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{sortkey|}}}|[[Category:Converted category character infoboxes|{{PAGENAME}}]]}}</includeonly><noinclude>
{{tmbox
| type = content
| text = '''''NOTICE:''' this template is currently undergoing a slow update.''
 
Maintenance cats
The end result will be that the placed image will use:
 
-->{{#if:{{NAMESPACE}}|[[Category:Misplaced comics infoboxes|T {{PAGENAME}}]]|[[Category:Title pop|{{PAGENAME}}]]}}<!--
<tt><nowiki>| image = example.jpg</nowiki></tt><br>
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||<!--
<tt><nowiki>| imagesize =</nowiki> </tt>
-->{{#ifeq:{{{title|none}}}|{{PAGENAME}}|[[Category:Redundant infobox title param|{{PAGENAME}}]]|}}<!--
 
-->{{#if:{{{image|}}}||{{#if:{{{noimage|}}}||[[Category:Comics infobox without image|{{PAGENAME}}]]}}}}<!--
Currently this can be used and will show properly by including:
-->{{#if:{{{image|}}}|{{#if:{{{caption|}}}||[[Category:Comics infobox image less caption|{{PAGENAME}}]]}}}}<!--
 
-->{{#if:{{{addpubcat1|}}}{{{addpubcat2|}}}{{{addpubcat3|}}}{{{addpubcat4|}}}{{{addpubcat5|}}}{{{addpubcat6|}}}|[[Category:Added cats|{{PAGENAME}}]]}}<!--
<tt><nowiki>| converted = y</nowiki></tt>
-->{{#if:{{{noimage|}}}|[[Category:Parameter noimage in use|{{PAGENAME}}]]}}<!--
 
-->{{#if:{{{2ndary_box|}}}|[[Category:Comics related articles with secondary infobox|{{PAGENAME}}]]}}<!--
The infobox will also continue to support the old formatting until all of the articles have been updated. The old format is:
-->}}<!--
 
-->}}</includeonly><noinclude>
<tt><nowiki>| image = [[Image:example.jpg|205px]]</nowiki></tt>
}}
{{documentation}}
</noinclude>
242

การแก้ไข