ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่เกาะเซ็งกากุ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image caption = ที่ตั้งของหมู่เกาะ (ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง)
| image size = 320px
| locator map = Senkaku Diaoyu Tiaoyu Joeo do Islands.png
| map_custom =
| native name =
| native name link =
| native name = <br />{{lang-ja|尖閣諸島}} (เซ็งกะกุ)<br />{{zh|c=釣魚台列嶼}} (เตียวหยูไท่/เทียวหยูไท่)<br />or {{lang|zh|钓鱼岛及其附属岛屿}} (เตียวหยู/เทียวหยู)<br />หมู่เกาะพินนาเคิล <br />{{langlko=조어도}}
| location = [[มหาสมุทรแปซิฟิก]]
| coordinates = {{coord|25|44|41.49|N|123|28|29.79|E|type:isle|display=inline}}
| archipelago =
| total islands = 5 เกาะ+ 3 โขดหิน
| major islands = อุโอะสึริโอทสึริ-จิมะ / เตียวหยู เตา<br />ไทโช-จิมะ / ชือเว่ย หยู<br />คุบะ-จิมะ / ฮวางเว่ย หยู<br />คิตะ-โคะจิมะ / เป่ย เสี่ยวเตา<br />มินะมิ-โคะจิมะ / หนาน เสี่ยวเตา
| area = 7
| length =
[[ไฟล์:Diàoyúdǎo.png|thumbnail|left|แผนที่วาดโดยนักเขียนแผนที่ชาวญี่ปุ่น แสดงว่าหมู่เกาะเซ็งกะกุ/เตียวหยูเป็นของจีน]]
 
หมู่เกาะดังกล่าวเป็นชายแดนนอกชายฝั่งของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันโจรสลัดญี่ปุ่น (Wokou) ในระหว่างปี พ.ศ. 1911 – 2454 (ค.ศ. 1368-1911) ซึ่งอยู่ในช่วงราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ทั้งนี้ แผนที่แสดงภูมิภาคเอเชียของจีน รวมถึงแผนที่ซึ่งจัดทำขึ้นโดยนักเขียนแผนที่ชาวญี่ปุ่นในช่วงคริสศตวรรษที่ 18 แสดงว่าหมู่เกาะเซ็งกะกุ/เตียวหยู เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน (ขณะที่ ก่อนปี พ.ศ. 2427 ไม่มีข้อมูลอ้างอิงถึงหมู่เกาะดังกล่าวในเอกสารทางการของญี่ปุ่น) ญี่ปุ่นยึดครองหมู่เกาะดังกล่าวในปี พ.ศ. 2438 ตาม การลงนามในสนธิสัญญาชิโมะโนะเซะกิโมโนเซกิ ภายหลังจากที่จีนแพ้สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่ 1 <ref>MACROECONOMIC ANALYSIS BRIEFING สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ส่วนการวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค</ref> <ref>หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แถลงการณ์พอทสดัมระบุว่า "อำนาจอธิปไตยญี่ปุ่นจะจำกัด อยู่ที่เกาะฮนชูฮอนชู เกาะฮกไกโดฮอกไกโด เกาะคีวชูคิวชู เกาะชิโกกุและเกาะเล็กอื่นๆ ที่เรากำหนด ซึ่ง "เรา" หมายถึงผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่สองที่พบกันที่กรุงพอทสดัม(สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยญี่ปุ่นได้ยอมรับเงื่อนไขของประกาศดังกล่าว</ref>
 
หมู่เกาะเซ็งกะกุอยู่ภายใต้การดูแลของ[[ประเทศญี่ปุ่น]]มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2438 (ค.ศ. 1895) จนกระทั่งสิ้นสุด[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]จึงอยู่ในการดูแลของกองทัพสหรัฐอเมริกา หลังการส่งมอบพื้นที่ฐานทัพสหรัฐในหมู่เกาะรีวกีวในปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) <ref>Lee, Seokwoo. (2002). {{Google books|MZGsi1ptLvoC|''Territorial Disputes Among Japan, China and Taiwan Concerning the Senkaku Islands,'' pp. 10–13.|page=10}}</ref> จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของ[[จังหวัดโอะกินะวะ]] โดยมีการโต้แย้งจาก[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] และ[[สาธารณรัฐจีน]] ที่อ้างว่าดินแดนนี้เป็นของจีนมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 เป็นส่วนหนึ่งของ[[เทศมณฑล]][[อี๋หลาน]] ของไต้หวัน <ref name="TWcouncilor"> {{cite web | url = http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20120708000063&cid=1101&MainCatID=11 | title = Former New Taipei councilor explains PRC flag controversy | accessdate = 21 July 2012 | author = WantChinaTimes.com | date = 8 July 2012 | work = WantChinaTimes.com}}</ref>
ผู้ใช้นิรนาม