ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2532"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
ธรรมทัต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ธรรมทัต)
# คนทรงเจ้า (2532)
#* ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม
#* นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, ปวีณา ชารีฟสกุล, จริยา สรณะคม, สมจินต์ ธรรมฑัตทัต, อรชุน นิลทลักษณ์
#[[ครูไหวใจร้าย]] (2532)
#* ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา
594

การแก้ไข