ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมศักดิ์ ชูโต"

หน้าใหม่: {{ผู้นำประเทศ | name = สมศักดิ์ ชูโต | image = | imagesize = 200px <!----------ตำแหน่ง----------> | or...
(หน้าใหม่: {{ผู้นำประเทศ | name = สมศักดิ์ ชูโต | image = | imagesize = 200px <!----------ตำแหน่ง----------> | or...)
(ไม่แตกต่าง)
54,187

การแก้ไข