ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ามหานามะ"

สำคัญเพราะช่วยทำให้รู้ที่มาของพระมหานามะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระเจ้าสุทโธนะ
(สำคัญเพราะช่วยทำให้รู้ที่มาของพระมหานามะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระเจ้าสุทโธนะ)
|วันสวรรคต =
|พระอิสริยยศ = พระมหากษัตริย์แห่งศากยราชวงศ์
|พระราชบิดา = [[พระเจ้าอมิโตทนะ]]
|พระราชมารดา =
|พระมเหสี =
|พระราชสวามี =
|พระราชโอรส/ธิดา = [[วาสภขัตติยา]]
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์ศากยะ]]
|ทรงราชย์ =
}}
 
'''พระเจ้ามหานามศากยราชา''' เป็นพระราชโอรสของ [[พระเจ้าอมิโตทนะ]] มีพระอนุชา 1 พระองค์ คือ [[เจ้าชายอนุรุทธะ]] และมีพระกนิษฐภคินี หนึ่งพระองค์ คือ พระนางโรหิณี ตามชื่อแม่น้ำโรหิณี ทรงมีพระชายาเป็นนางทาสีชื่อ นาคมณฑาล และมีพระธิดาที่เป็นจัณฑาลมีนามว่า พระนางวาสภขัตติยา
 
== ครองกรุงกบิลพัสดุ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม