ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรลส์-รอยซ์"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* สังกัดกองพระราชพาหนะในพระองค์[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]] วังศุโขทัย
** โรลส์รอยซ์ แฟนทอม VI หมายเลขทะเบียน ร.ย.ล.2 และ ร.ย.ล.904 รถยนต์พระที่นั่งใน[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]]
** โรลส์รอยซ์ ซิลเวอร์ สเปอร์ ลิมูซีน หมายเลขทะเบียน ร.ย.ล.4 และ ร.ย.ล.5 รถยนต์พระที่นั่งใน[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]]
** โรลส์รอยซ์ แฟนทอม หมายเลขทะเบียน 1ด-9004 รถยนต์พระที่นั่งใน[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]]
 
* สังกัดกองพระราชพาหนะในพระองค์[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] วังสระปทุม
** โรลส์รอยซ์ ซิลเวอร์ สเปอร์ LWB หมายเลขทะเบียน ร.ย.ล.929 รถยนต์พระที่นั่งใน[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]
** โรลส์รอยซ์ ซิลเวอร์ สเปอร์ LWB หมายเลขทะเบียน 1ด-0542 รถยนต์พระที่นั่งใน[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]
 
== สมุดภาพ ==
ผู้ใช้นิรนาม