ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โทรทัศน์"

เพิ่มขึ้น 534 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
เพิ่มเติมหลักการทำงานของโทรศัทน์
(เพิ่มเติมหลักการทำงานของโทรศัทน์)
(เพิ่มเติมหลักการทำงานของโทรศัทน์)
 
== อ้างอิง ==
<ref> http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/TV/television.htm</ref>
<ref> http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C</ref>
<ref> ประเทศไทย, “ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา,” ดิจิทัล, ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ http://www.ceted.org</ref>
<ref> http://www.thaitelecomkm.org/TTE/topic/attach/Television_Broadcasting/index.php</ref>
 
{{รายการอ้างอิง}}
 
6

การแก้ไข