ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลจันดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พื้นที่ = 33.23
| ประชากร = 7,468
| ความหนาแน่น = 224.73
<!-- ข้อมูลสำนักงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
| สำนักงาน = สำนักงานเทศบาลตำบลจันดี <br> 999 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี [[อำเภอฉวาง]] [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]] 80250
6,513

การแก้ไข