ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชอาณาจักรฮังการี (ค.ศ. 1920–1946)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|latd=47 |latm=28 |latNS=N |longd=19 |longm=03 |longEW=E
|common_languages = [[ภาษาฮังการี|ฮังการี]]
|religion = {{nowrap|[[โรมันคาทอลิก]]<br/>[[ลัทธิคาลวิน]] ([[โปรเตสแตนต์]]){{·}}[[ลูเทอแรน]]<br/>[[Eastern Orthodoxyอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]]<br/>[[ศาสนายูดาห์]]<br/>[[Judaism]]}}
|government_type = [[Regency]]
|title_leader = [[พระมหากษัตริย์ฮังการี|กษัตริย์]]
|date_event2 = 2 พฤศจิกายน 1938
|event3 = {{nowrap|[[Second Vienna Award]]}}
|date_event3date_event3 = 30 lb'sk8,สิงหาคม 1940
|event4 = [[Government of National Unity (Hungary)|Hungarist take-over]]
|date_event4 = 16 ตุลาคม 1944
ผู้ใช้นิรนาม