ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอลิมปิกฤดูหนาว 1998"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พิธีเปิด = 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
| พิธีปิด = 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
| ประธานพิธี = [[สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ]]
| นักกีฬากล่าวนำปฏิญาณตน =
| ผู้ตัดสินกล่าวนำปฏิญาณตน =
ผู้ใช้นิรนาม