ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประยูร ภมรมนตรี"

(ลบหมวดหมู่:เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน; เพิ่ม[[:หมวดหมู่:เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใ...)
[[หมวดหมู่:สมาชิกเหรียญรัตนาภรณ์ อ.ป.ร.2]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายเยอรมัน]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
32,569

การแก้ไข