ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราเมศวร"

{{รอการตรวจสอบ}}
'''พระราเมศวร''' เป็นพระอิสริยยศของพระราชโอรสใน[[พระมหากษัตริย์]]แห่ง[[กรุงศรีอยุธยา]] โดยมากเป็นพระอิสริยยศของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่และอยู่ในที่จะรับรัชทายาทต่อไป อาจหมายถึง
 
* '''[[สมเด็จพระราเมศวร]]''' - พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1]]
* '''[[สมเด็จพระรามราชาธิราช|พระรามราชา (สมเด็จพระรามราชาธิราช)]]''' - พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระราเมศวร]] (เนื่องจากพระราชพงศาวดารเรียกพระนามพระเจ้าแผ่นดินตามอิสริยยศเดิมว่า พระราเมศวร จึงเรียกพระราชโอรสซึ่งได้รับรัชทายาทว่า "พระรามราชา" แทน)
* '''[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ|พระราเมศวร (สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)]]''' - พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2]]
* '''[[พระราเมศวร (พระราชโอรสในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ)|พระราเมศวร]]''' - พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ]]
 
{{แก้กำกวม}}
15,884

การแก้ไข