ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เติมศักดิ์ กฤษณามระ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== การศึกษา ==
จบชั้นมัธยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา<ref>[http://www.triamudom-alumni.com/main/_rank_portrait.php?t_year=6 รายนามนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 6 จำนวน 59 คน]</ref> จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Commerce ที่[[สหราชอาณาจักร]] จากนั้นยังได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกที่ The Institute of Chartered Accountants และ The Institute of Chartered Accountants ที่สหราชอาณาจักรเช่นกัน
 
== การทำงาน ==
 
{{เกิดปี|2470}}
[[หมวดหมู่:นักบัญชี]]
[[หมวดหมู่:ศาสตราจารย์กิตติคุณ]]
[[หมวดหมู่:อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต.จ. (ฝ่ายหน้า)]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:นักบัญชี]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
54,729

การแก้ไข