ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น"

| colspan = "4" style="text-align:center;"|'''นักเรียนโรงเรียนนาดาวบางกอก'''
|-
| [[อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา]] || ขวัญ (ของขวัญ ดิลกธรรมสกุล (ขวัญ) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[พชร จิราธิวัฒน์]] || วิน (ชัยชนะ จรัสชัยประชา (วิน) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[ศิรชัช เจียรถาวร]] || หมอก (ธาวิต เชาวกรกุล (หมอก) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[กันต์ ชุณหวัตร]] || ต้า (โอฬาร ตันติวงษ์ไพบูลย์ (ต้า) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[สุทัตตา อุดมศิลป์]] || เต้ย (ธนีดา กมลไพศาล (เต้ย) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล]] || ภู (ภูเบศ ภัทรกำพร (ภู) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[เสฎฐวุฒิ อนุสิทธิ์]] || ธีร์ (ธีร์ ทัศน์กำจร (ธีร์) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[ธนภพ ลีรัตนขจร]] || ไผ่ (พลวัต เหล่าคุณภัทร (ไผ่) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[สุภัสสรา ธนชาติ]] || สไปรท์ (ศุทธนุช ศุจินธรา (สไปรท์) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล]] || ดาว (ดุจดาว จำรัสไพศาล (ดาว) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[เขมิศรา พลเดช]] || ก้อย (วิริยา ก่อเกียรติภิรมย์ (ก้อย) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[ณภัทร โชคจินดาชัย]] || ป๊อป (ภณัทร ชัยจินดาโชค (ป๊อป) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[นรีกุล เกตุประภากร]] || ออย (อรอมล สุวิสุทธโกมล (ออย) || ||colspan="1" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์]] || ขนมปัง (ภาณิน ชัยจินดาโชค (ขนมปัง) || ||colspan="1" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[ธิติ มหาโยธารักษ์]] || นน (ณัฐชนน เกษมชาญชัย (นน) || ||colspan="1" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ]] || ซัน (อาทิตย์ อินทราพัฒน์ (ซัน) || ||colspan="1" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[อมรรัตน์ กิตติกาวสุวรรณ]] || ไอซ์ ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
| [[อติคุณ อดุลโภคาธร]] || สมพงษ์ ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[อวัช รัตนปิณฑะ]] || โอ๊คอวัช (อวัชโอ๊ค) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์]] ||แจ็ควิกรม (วิกรมแจ๊ค) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[วรพงษ์ รัตนเมธานนท์]] || ง้วน ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
| [[ปภาวี โชติประทุมเวช]] || ผึ้ง ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[พิมพ์ลพัฒ สุรพันธ์]] || เมย์ (พิมพ์ลภา (เมย์) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[ธีรัชชา ไรวา]] || กานต์ธีรัชชา (ธีรัชชากานต์) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[อุรัสยา พงศ์ทรัพย์เจริญ]] || หญิง ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
| colspan = "4" style="text-align:center;"| '''นักเรียนต่างสถาบัน'''
|-
| [[ต้นหน ตันติเวชกุล]] || เภา ภัทรกำพร (เภา ภัทรกำพร) ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[วศิน อัศวนฤนาท]] || พอร์ช ||colspan="2" style="text-align:center; background:lightblue;"|
| [[วิรพร จิรเวชสุนทรกุล]] || มิ้น ||colspan="1" style="text-align:center; background:lightblue;"| ||
|-
| [[กัญญาวีร์ สองเมือง]] || เจน มหัทธโนฤกษ์ (เจน มหัทธโนฤกษ์) || ||colspan="1" style="text-align:center; background:lightblue;"|
|-
| [[จินต์จุฑา รัตนบุรี]] || เฟิร์น (เพื่อนโอ๊ค) || ||colspan="1" style="text-align:center; background:lightblue;"|
ผู้ใช้นิรนาม