ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์"

(วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์)
[[หมวดหมู่:นักออกแบบงานโมชั่นและนิวมีเดีย]]
[[หมวดหมู่:นักออกแบบแอนิเมชัน]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
{{เกิดปี|2519}}
32,569

การแก้ไข