ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีฬาเฟสปิก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
| {{flag|นิวแคลิโดเนีย}}
| NCL
| [[คณะกรรมการพาราลิมปิกนิวแคลิโดเนีย]]
|
|-
| {{flag|วาลลิสและฟุตูนา}}
| WLF
| [[คณะกรรมการพาราลิมปิกวาลลิสและฟุตูนา]]
|
ผู้ใช้นิรนาม