ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดวงกมล ลิ่มเจริญ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{เกิดปี|2507}}{{ตายปี|2546}}
[[หมวดหมู่:บุคคลในวงการภาพยนตร์ไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:เสียชีวิตจากมะเร็งปอด]]
32,569

การแก้ไข