ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชุมทางหาดใหญ่ (ภาพยนตร์)"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
}}
 
ชุมทางหาดใหญ่ [[ภาพยนตร์ไทย]] 16 มม. ออกฉายเมื่ิอปีเมื่อปี 2509 เป็นหนังหนึ่งในชุด [[หนึ่งต่อเจ็ด]] กำกับการแสดงโดย [[ส.อาสนจินดา]] นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา,ส.อาสนจินดา และ เพชรา เชาวราษฎร์
 
โดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ไปถ่ายทำถึงอำเภอหาด
432,704

การแก้ไข