ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลช่อการะเกด"

(เพิ่มหมวดหมู่)
 
==รายชื่อเรื่องสั้นที่ได้รางวัลช่อการะเกด==
{{เรียงลำดับ|ช่อการะเกด}}* โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 1 "วันเวลาที่ผ่านเลย"
{{โครง-ส่วน}}
**รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัยโดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : พฤษภาคม 2521
* โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 2 "ราคาแห่งชีวิต"
**รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัยโดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : มีนาคม 2522
*โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 3 "คลื่นหัวเดิ่ง"
**รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัยโดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : กันยายน 2522
*โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 4 "เพชรน้ำงาม"
**รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัยโดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : กันยายน 2523
*ชุดที่4 มีเรื่องสั้นจำนวน 4 เรื่อง ที่ได้รางวัล "ช่อการะเกด" ประจำฉบับ
**เมืองที่ไม่มีวัด โดย ยังชิน
**ว่าวสีขาว โดย ประมวล มณีโรจน์
**ผ้าทอลายหางกระรอก โดย จำลอง ฝั่งชลจิตร
**คำตอบที่ต้องถาม โดย แก้ว ลายทอง
 
{{เรียงลำดับ|ช่อการะเกด}}โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 1 "วันเวลาที่ผ่านเลย"
รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัย
โดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : พฤษภาคม 2521
 
โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 2 "ราคาแห่งชีวิต"
รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัย
โดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : มีนาคม 2522
 
โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 3 "คลื่นหัวเดิ่ง"
รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัย
สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : กันยายน 2522
 
โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 4 "เพชรน้ำงาม"
รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัย
โดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : กันยายน 2523
ชุดที่4 มีเรื่องสั้นจำนวน 4 เรื่อง ที่ได้รางวัล "ช่อการะเกด" ประจำฉบับ
เมืองที่ไม่มีวัด โดย ยังชิน
ว่าวสีขาว โดย ประมวล มณีโรจน์
ผ้าทอลายหางกระรอก โดย จำลอง ฝั่งชลจิตร
คำตอบที่ต้องถาม โดย แก้ว ลายทอง
{{โครงวรรณกรรม}}
 
24,980

การแก้ไข