ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเปดรูที่ 2 แห่งโปรตุเกส"

| width = "48%"|'''คู่สมรส''' '''และพระโอรส-ธิดา''' '''หมายเหตุ'''
|-bgcolor=f0fcff
| align = center| [[ไฟล์:Coat of Armsarms of the Kingdom of Portugal (1640-1910Enciclopedie Diderot).pngsvg|120px]]
|[[เจ้าชายฌูเอาแห่งบราซิล]]||align=center|30 สิงหาคม<br />ค.ศ. 1688||align=center|17 กันยายน<br />ค.ศ. 1688||bgcolor=f0fcff|'''สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระเยาว์'''
|-
|-
|-bgcolor=f0fcff
| align = center| [[ไฟล์:Coat of Armsarms of the Kingdom of Portugal (1640-1910Enciclopedie Diderot).pngsvg|120px]]
|เจ้าหญิงฟรานซิสกา ซาเวียราแห่งโปรตุเกส||align=center|ค.ศ. 1694||align=center|ค.ศ. 1694||bgcolor=f0fcff|'''สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระเยาว์'''
|-
|-bgcolor=f0fcff
| align = center| [[ไฟล์:Coat of Armsarms of the Kingdom of Portugal (1640-1910Enciclopedie Diderot).pngsvg|120px]]
|เจ้าหญิงเทเรซา มารีอาแห่งโปรตุเกส||align=center|24 กุมภาพันธ์<br />ค.ศ. 1696||align=center|16 กุมภาพันธ์<br />ค.ศ. 1704||bgcolor=f0fcff|'''สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระเยาว์'''
|-
99

การแก้ไข