ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระรามราชรามางกูรขุนโอกาส (ราม รามางกูร)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
*****'''นายศิริมงคล สิงห์รุณ''' (มาร์ค)
****'''นายอารีย์ รามางกูร''' (ชายแดน)
***'''อาชญาท้าว พระบำรุงพนมเจดีย์''' (เทพพะจิตต์ บุคคละ) ชาวเวียงจันทน์ (เกิดแต่อัญญานางแก้วปัพพาร)
***'''อาชญาท้าว โพธิสารพินิต''' (อินวงษ์ บุคคละ) ชาวเวียงจันทน์ (เกิดแต่อัญญานางสีสุข)
***'''อาชญาท้าว คำพรหม บุคคละ''' ชาวเวียงจันทน์ (เกิดแต่นางชาวลาว)
***'''อาชญานาง ข่ายคำ บุคคละ''' ชาวเวียงจันทน์ (เกิดแต่นางชาวลาว)
**'''อาชญาเจ้า จารย์พุทธา''' (พุทธา บุคคละ) เกิดแต่อาชญาเจ้าแม่โซ่น นางบุษดี
***'''อาชญาท้าว กง รามางกูร'''
**'''อาชญาเจ้า พระอุปฮาซา''' (เฮือง รามางกูร, นายฮ้อยเฮือง) เกิดแต่อาชญาเจ้าแม่โซ่น นางบุษดี
***'''นายดวง บุคคละ''' (มหาดวง รามางกูร)
***'''ร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์ บุคคละ''' (ประดิษฐ์ รามางกูร)
****'''นายประดับ บุคคละ''' (ดร. วีรพงษ์ รามางกูร (โกร่ง))
**'''อาชญาเจ้า พรหมบุตร์''' (เที่ยง รามางกูร, นายฮ้อยพรหมบุตร) เกิดแต่อาชญาเจ้าแม่โซ่น นางบุษดี
**'''อาชญาเจ้า คำผิว''' (ท้าวผิว บุคคละ, พิราลัยเมื่อยังหนุ่ม) เกิดแต่อาชญาเจ้าแม่โซ่น นางบุษดี
ผู้ใช้นิรนาม