ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการธงในสหราชอาณาจักร"

| [[ไฟล์:Missing Blue Ensign.svg|100px|border]] || ค.ศ. 1885- 1900 || ธง[[ชายฝั่งไนเจอร์ในอารักขา]] || ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร มี[[ตราแผ่นดินของไนจีเรีย|ตราอาณานิคม]]อยู่ภายในวงกลมสีขาว.
|-
| [[ไฟล์:Flag of the Northern Nigeria Protectorate.jpgsvg|100px|border]] || ค.ศ. 1900 - 1914 || ธง[[ไนจีเรียเหนือในอารักขา]] || ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีตราอาณานิคมอยู่ภายในวงกลมสีแดง.
|-
| [[ไฟล์:Flag of the Southern Nigeria Protectorate.svg|100px|border]] || ค.ศ. 1900 - 1914 || ธง[[ไนจีเรียใต้ในอารักขา]] || ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีตราอาณานิคมอยู่ภายในวงกลมสีเขียว.
99

การแก้ไข