ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บิต"

ลดลง 1,102 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* 1 (เปิด)
 
โปรโคดิ้วสุดยอดไปเลย
เคลาด์ อี แชนนอน (Claude E. Shannon) เริ่มใช้คำว่า บิต ในงานเขียนของเขาในปี พ.ศ. 2491 โดยย่อจากคำเต็มคือ '''b'''inary dig'''it''' (หรือ '''b'''inary un'''it''') แชนนอนได้กล่าวถึงที่มาของคำนี้ว่ามาจาก จอห์น ดับบลิว ทูคีย์ (John W. Tukey)
 
'''[[ไบต์]]''' (byte) เป็นกลุ่มของบิต ซึ่งเดิมมีได้หลายขนาด แต่ปัจจุบัน มักเท่ากับ 8 บิต ไบต์ขนาด 8 บิต มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า '''ออกเท็ต''' (octet) สามารถเก็บค่าได้ 256 ค่า (2<sup>8</sup> ค่า, 0 ถึง 255) ส่วนปริมาณ 4 บิต เรียกว่า'''นิบเบิล''' (nibble) สามารถแทนค่าได้ 16 ค่า (2<sup>4</sub> ค่า, 0 ถึง 15)
 
'''[[เวิร์ด]]''' (word) เป็นคำที่ใช้เรียกจำนวนบิตที่มากขึ้น แต่ก็ไม่มีขนาดเป็นมาตรฐานตายตัว บนเครื่องคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรม IA-32 จำนวน 16 บิตจะเรียกว่าเวิร์ด ในขณะที่ 32 บิตเรียกว่า ดับเบิลเวิร์ด (double word) หรือ dword ในขณะที่สถาปัตยกรรมอื่น ๆ หนึ่งเวิร์ดมีค่าเท่ากับ 32 บิต, 64 บิต หรือค่าอื่น ๆ ซึ่ง[[หน่วยประมวลผลกลาง]] จะทำการประมวลผลกับเวิร์ดได้สะดวกที่สุด
 
ผู้ใช้นิรนาม