ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม"

 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่กินพืชเป็นอาหาร จะมีท่อทางเดินอาหารขนาดใหญ่และยาว และจะต้องกินพืชเป็นอาหารในปริมาณครั้งละมาก ๆ เพื่อการอยู่รอด เช่น[[ช้างแอฟริกัน]]ที่มีขนาดร่างกายใหญ่โตและมีน้ำหนักถึง 6 ตัน จำเป็นที่จะต้องกินพืชประมาณ 135 - 150 กิโลกรัมต่อวัน จึงจะพอเพียงต่อความต้องการ และสามารถย่อยสลายดูดซึมไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ แต่สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่กินพืชเป็นอาหารบางชนิด เช่น ม้าและกระต่าย จะมีท่อทางเดินอาหารยื่นออกมาเป็นแขนงเรียกว่าซีคัม ''(cecum)'' ไว้สำหรับทำหน้าที่ในการหมักและดูดซึมอาหารเข้าสู่ร่างกาย กระต่ายป่าหรือกระต่ายบ้านและสัตว์ฟันแทะบางชนิด จะกินก้อนอุจจาระของตนเองเพื่อนำไปย่อยสลายซ้ำอีกครั้ง
กระต่ายที่ไม่ได้กินมูลของตนเองจะมีโอกาสตายเร็วกว่ากระต่ายที่กินมูลของตนเอง จึงไม่ควรทำความสะอาดกรงกระต่ายหรือทำความสะอาดแต่ไม่นำมูลออกมา
 
=== สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่กินเนื้อ ===
35,491

การแก้ไข